SF i grønt samarbejde med erhvervslivet

Internt i SF er det blevet sagt mange gange: “Vi skal styrke vores erhvervspolitik og vise at vi ikke er et vækstforskræmt parti”. Det har vi aldrig været, men flere har ikke opfattet os som et parti der balancerede indkomst og udgift. Med SF ville man jo bare få røde tal på bundlinjen, og vi vil bruge BNP op til flere gange. De borgerlige har gerne forsøgt sig med disse floskler uden hold i virkeligheden, men gentaget nok gange bliver det til sandhed i folks hoveder. I de senere år har SF både nationalt og kommunalt udvist stor økonomisk ansvarlighed. (ja, nogen steder har vi måske endda oplevet en indædt kamp for at modbevise dette, der har medført ja til kommunale budgetforlig der ikke var gode nok). I dag er der derfor ikke grobund for de traditionelle besværgelser.

Vi må sande at vores økonomiske beregninger er mere kringlede end så mange andres. Dette skyldes at vi opererer langt mere med de ubekendte, som miljømæssig forudseenhed og forebyggelse på mange andre områder er. Nedbrydning af negativ social arv, kan i udgangspunktet koste, men vil på sigt betyde gevinst. “På sigt” er ikke den nemmest farbare vej, når det gælder om at komme til indflydelse og få gennemført sin politik. Jeg er dog fortrøstningsfuld, for jeg oplever en efterhånden stigende fornemmelse for forebyggelse og sund udvikling i det danske samfund. I bund og grund fordi fællesskabstanken oplever en renæssance. Globaliseringen spiller positivt ind her, fordi den har gjort verden mindre, og vist at vores beslutninger påvirker fjerne egne, og at vores politiske kamp kan få betydning for folk i fjerne egne af kloden. Individets frihed kan nemlig kobles med sund fælleskabstanke. Som jeg ser det er de sågar hinandens forudsætninger, og ikke modsætniger. Frihed fostres nemlig af ligeværd.

I weekendens Information læser man en artikel om SF og erhverslivet som jeg glædede mig umådeholdent over. Som der står: “handler den tætte dialog med erhvervslivet også om at børste partiets erhvervsforskrækkede image af sig”. Villy Søvndal siger:

Det er helt klart, at vi også laver det her samarbejde for at bryde det der billede, som nogle vælgere har af SF, som et parti, der kun vil dele penge ud, men som ikke er klar over, at der skal tjenes penge for sikre samfundsudviklingen. Vi er faktisk meget bevidste om, at erhvervslivet også har brug for at afsætte deres produkter.

Sådan – SF ud over isen (altså inden den smelter, ikk!). God søndag til alle.