Fælles forældremyndighed – for børnenes skyld

‘Til barnets bedste’ er over et bredt politisk spektrum det velkendte mantra, og i det kan ingen være uenig. Men måske kan en bredere forståelse af ligestilling være med til at nuancere, hvad der så egentlig er til gavn for barnet. 
Ligeværdighed fordrer samarbejde. Samarbejde er konfliktens modpol. Konflikt er til skade for barnet, men så sandelig også for to voksne der skal finde sig til rette efter et brud. Samfundet bør på alle måder være konfliktforebyggende, ikke konfliktvedligeholdende. Umistelig delt forældremyndighed til egnede forældre er derfor nødvendigt. Det vil ikke skabe et problemfrit samfund, men uligestilling gør kun ondt værre. En ny forældremyndighedslovgivning bør tydeligt understøtte, at begge forældre er at regne som primære. (Læserbrev af Balder bragt i Information 23. februar 2006)