Tillid – ja tak

SF fremlagde i forbindelse med forhandlingerne om budgettet for 2014 et forslag om et tillidsreformprojekt inden for ældreplejeområdet, og vi ønskede såmænd i første ombæring ikke at afsætte mere end 150.000 kr. til det. Tanken var naturligvis, at højrefløjen da umuligt kunne sige nej til for et lille beløb, at gøre sig nogen sunde erfaringer som kunne danne grundlag for videre handling.

Men ak nej – forslaget nedstemtes af Konservative, Liberal Alliance, Venstre og de Radikale.

Heldigvis kommer forvaltningen, støttet af aftalen mellem regeringen og kommunerne, nu højrefløjen til undsætning, og lancerer selv tillidsdagsordenen. Nu skal innovation og modernisering i fokus, og det skal belyses hvordan et øget decentralt råderum med vægt på tillid og ansvar kan understøtte kerneopgaven.

Tak – det er præcis hvad vi i SF ønskede. Den visionsløse højrefløj på rådhuset, ville være ilde stedt uden en forvaltning med egen handlekraft. Efterhånden finder vi i SF, at det ligner en historie der gentager sig selv. SF fremsætter beslutnings- eller budgetforslag, hvorpå højrefløjen stemmer dem ned, og så er det bare at vente på, at det i en lidt anden beklædning alligevel gennemføres. Vi kan så i SF vælge at glæde os over vores fremsynethed, men det er en sværere opgave at få det fortalt til borgerne. Det er jo kun flertallet der har kommunikationsfolk til at udfærdige pressemeddelelser fra rådhuset.

Så når nu højrefløjen med de konservative i front på et tidspunkt begynder at føre sig frem på tillidsdagsordenen, som noget de altid har ønsket at bygge på i Frederiksberg Kommune. Ja så husk på, at de end ikke ville afsætte 150.000 kr. i budgettet til et projekt.

(Bragt i Frederiksberg Bladet den 3. juni 2014)