SF: Frederiksberg fortsætter som parkeringsplads

Parkeringsforlig uden SF

”I SF ville vi gerne have været med i et parkeringsforlig der en gang for alle gjorde op med tanken om Frederiksberg som hele hovedstadens parkeringsplads. Det ville især have krævet at der fremover ikke blev tilbudt to timers gratis parkering. Vi ved at det udnyttes af mange udenbys borgere, som dagligt op til flere gange stiller på parkeringsskiven. Desværre valgte et flertal at fortsætte ordningen. Resultatet bliver at det fortsat vil være svært for Frederiksbergs egne borgere, at finde en parkeringsplads efter arbejde”, siger Balder Mørk Andersen, rådmand for SF.

Det er kun ca. hver tredje familie på Frederiksberg der har en bil. Den kraftige biltrafik betyder stort arealforbrug, stærk luftforurening, støj, ulykker, og forsinkelse af alle andre grupper af trafikanter. Så i SF mener man, et parkeringsforlig skal forholde sig til helheden, fremtiden og alle borgerne – for alle påvirkes.

”Vi ønsker ikke blindt at fortsætte med at udbygge parkeringskapaciteten på Frederiksberg, før der er blevet gjort det maksimale for at begrænse parkeringen fra udenbys biler. Og vi ønsker at underjordiske parkeringsanlæg, skal betyde, at der samtidig frigøres plads på overfladen til grønne rekreative byrum der understøtter klimatilpasningen, samt med plads til kultur- og fritidsliv, og ikke mindst cyklisme og en kollektiv trafik der kommer hurtigere frem.

Disse synspunkter kunne vi desværre heller ikke finde tilslutning til. Så alt i alt vurderede vi at det var bedre for Frederiksberg, at vi i SF kan blive ved med at pege på de konstruktive løsninger som et flertal desværre har fravalgt”, siger Balder Mørk Andersen.

Udover dette havde SF også foreslået en hævelse af beboerlicensen som fortsat vil koste 150. kr. Da København for et par år siden hævede prisen på en beboerlicens fra 195 kr. til 715 kr. om året betød det et fald i antallet af solgte licenser på 10 %. Altså forsvandt der en del sjældent benyttede biler som ellers bare optog parkeringspladser for andre.

———–

 (Info: Parkeringsforliget tiltrædes af Konservative, Venstre, Radikale, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. SF og Enhedslisten valgte at forlade forhandlingerne)

(Denne pressemeddelelse blev bragt som debatindlæg i Lokalavisen Frederiksberg den 29. maj 2014)