Ingen taxaer i busbanerne

Lokalavisen omtalte den 10. april i en redaktionel artikel, kommunalbestyrelsens beslutning om at sende Liberal Alliances forslag om at tillade taxaer at køre i busbaner på vejstrækninger i kommunen, tilbage til udvalgsbehandling.

Af artikel fremgik det, at undertegnede ”malende beskrev alle de ulykker, der ville falde ned over Frederiksberg, hvis taxierne fik lov at køre i busbanen på Roskildevej .” Nuvel, det er korrekt, at jeg reelt frygter den øgede ulykkesrisiko såfremt højrefløjen ender med at vedtage forslaget, men jeg føler nu nok alligevel anledning til at uddybe SF’s modstand mod forslaget.

Lovgivning betyder, at Roskildevej er den eneste vejstrækning på Frederiksberg, hvor det er muligt at etablere kombinerede taxi- og busbaner. Erfaringen fra tidligere forsøg i København i 1996 fortæller om følgende problematikker:

1)Taxi bruger busbanerne til hasarderede vognbaneskift.
2) Taxi bruger stoppestedarealer til af/pålæsning af kunder.
3) Taxi bruger busbanen til undvigeareal, hvilket betyder hurtige og hårde opbremsninger med potentielle faldskader blandt buspassagererne til følge.
4) Flere personbiler er begyndt at bruge busbanen, når de ser at taxi gør det. Respekten for busbanen er faldet.
5) Taxi er begyndt at bruge busbanerne andre steder i byen.
6) Taxi holder bag busser ved stoppested, hvorved der ikke er plads til næste bus. Derved mister passagererne mulighed for at kunne nå at skifte til den foranholdende bus. Dette vil naturligvis være ekstra problematisk for gangbesværede borgere, og måske decideret livsfarligt for svagtseende.
7) Bussernes fremkommelighed forringes med forsinkelser til følge, og er altså decideret kontraproduktiv ift. arbejdet for at få busserne hurtigere gennem byen.

Forvaltningen på Frederiksberg Rådhus var i sagsfremstillingen inde på flere af problemerne, men både deres indvendinger såvel som min lange liste, prellede i første omgang af på Konservative, Venstre og Liberal Alliance. Dansk Folkeparti gav ikke sin holdning til kende, men jeg har svært ved at forestille mig, at partiet vil være med til at forringe den kollektive trafiks regularitet.

Direktøren for Dansk Taxiråd, Trine Wollenberg taler naturligvis taxiernes og ikke den kollektive trafik sag, men ikke desto mindre erkender hun, at der hvis forslaget vedtages er en stor kommunikationsopgave for Dansk Taxiråd ift. chaufførerne: ”Vi skal sørge for, at de bruger dem til at køre i og ikke til at parkere i eller noget andet.”

Jeg stiller mig uforstående, hvis Konservative og Venstre går med på en beslutning som synes så potentielt problemskabende. Her må politikken da vægte højere end interne højrefløjshensyn til Liberal Alliance.

At økonomien i selve opstribningen nu er blevet belyst, og det koster ikke det store, er for SF naturligvis forvaltningsmæssigt det korrekte, men mere centralt står, at der nu bliver anledning til officielt at høre hvad MOVIA mener om forslaget. Indtil videre er områdechef i Storkøbenhavn Torsten Rasmussen citeret for følgende: ”Set ude fra den kollektive trafik har det ikke tidligere vist sig at være en fordel.” Ydermere kan det ikke udelukkes, at Ældrerådet og Handicaprådet kan tænkes at have en holdning til forslaget. SF ønsker i hvert fald at give dem muligheden.

(Bragt i Lokalavisen Frederiksberg den 1. maj 2014)