SF vil ikke forringe Frederiksbergbusserne

De borgerlige og socialdemokraterne i By- og Miljøudvalget på rådhuset vedtog på et møde mandag den 11. marts til, at der skulle reduceres tre timer dagligt i driften af Frederiksbergbusserne  På mødet stemte SF og Enhedslisten imod.

SF’s rådmand Balder Mørk Andersen udlægger partiets holdning:

”I SF vil vi ikke være med til at skære på serviceniveauet på den kollektive trafik. Den er nødvendig for mange uden bil, og dem som ikke kan klare sig med cyklen. Jeg finder det svært at forklare borgerne, at kommunen ultimo 2012 havde 821 millioner i kassen og var endt godt 102 millioner under rammen for hvad der kunne være blevet brugt på service , og at det så alligevel skulle være nødvendigt at skære i busdriften.”

Rådmanden tilføjer, at man frem for at skære burde arbejde på at forbedre den kollektive trafik. Ydermere fremfører han, at Frederiksbergbussernes drift også skal ses i sammenhæng med den store busomlægning i forbindelse med metrocityringen (Bynet 2018). Som en mulig årsag til beslutningen  peger Balder Mørk Andersen på, at der muligvis  er nogen partier der er blevet skræmt af debatten, og via en opportunistisk læsning af situationen tror, at det gavner dem mest i et valgår, at skære i driften.

Han bakkes op af SF’s medlem af By- og Miljøudvalget, Tue Damsø som ved behandlingen kæmpede imod besparelsen:

”Det er uforståeligt, at udvalget ikke vil lægge sig i selen for at sikre, en endnu bedre tydeliggørelse af folks mulighed for at benytte busserne, kloge rute- og afgangstidsændringer, samt at opsætte klare rutekort ved stoppestederne . Det tager tid, at få nye tiltag til at rodfæste sig hos borgerne, og det værste man kan gøre er at stikke halen mellem benene. Men noget kunne tyde på, at partierne der stemte imod er mere drevet af en entusiasme for bilisme.”

Borgmester Jørgen Glenthøj (K), har tidligere fremført, at passagertallet var i en positiv udvikling, og at den kollektive trafik ikke er en forretning der nødvendigvis skal hvile i sig selv, men er et tilbud der skal sikre transportmuligheder for alle.

SF’erne erklærer sig enige, og forventer nu, at borgmesteren gør sit til at få ændret beslutningen, så det ikke bare skal fremstå som tomme ord fra hans side.

(Bragt som debatindlæg i Lokalavisen Frederiksberg den 27. marts 2013)