Åbenhed for nye madleverandører til rådhuset

På kommunalbestyrelsesmødet den 26. november vedtoges et beslutningsforslag fra SF om leverandørbrug ved arrangementer på rådhuset der gik helt tilbage til 30. januar i år. Det tog således en rum tid at få det færdigbehandlet, men til sidst landedes det altså ved at både nuværende og interesserede leverandører inviteres til en gennemgang af kommunens behov for madleverancer ved arrangementer på rådhuset, samt at leverandørerne her kan komme med deres personlige ideer til leverancerne, i form af en præsentation af en levering til to fiktive receptioner.

Den årlige udgift til leverancer forventes at udgøre max. 50.-75.000 kr. Der er derfor tale om en opgave, hvor der ikke stilles særlige formkrav til udbudsformen og valget af leverandør, idet Tilbudslovens bestemmelser opererer med en tærskelværdi på 0,5 mio. kr.

For SF var det fra starten af tanken, at sikre, at der var flere potentielle leverandører der gjordes bekendt med muligheden for at levere til rådhuset, og at der herved samtidig kunne sikres en større variation ved ikke bare at gøre som det altid er blevet gjort på rådhuset. Det er nu sikret, så i SF er vi tilfredse.

 (Bragt i Frederiksberg Bladet den 22. januar 2013)