SF sikrer fokus på jobskabelse

I SF gik vi til forhandlingerne om budget  2013 med et klart ønske om at sikre, at Frederiksberg Kommune i årene frem vil arbejde fokuseret på aktiv jobskabelse. Hvis ikke vi var blevet tilgodeset på dette felt, er det tvivlsomt om vi ville have tiltrådt det samlede forlig. Men heldigvis for borgere uden for arbejdsmarkedet var der tilstrækkelig tilfredsstillende lydhørhed omkring SF’s forslag.

Især med baggrund i at 100-200 forsikrede ledige i Frederiksberg, står til at miste retten til dagpenge pr. 1. januar 2013, er det en nødvendighed at handle. Derpå skønnes det, at 10-20 månedligt vil miste retten til dagpenge, og af disse skønnes det at 2-4 personer månedligt vil overgå til kontanthjælp. I SF valgte vi for at imødegå denne triste situation, hovedsagelig at fokusere på jobskabelse, men også at sikre et mindre løft af kontanthjælpen, hvor Frederiksberg har ligget lavere end fx i København.

Over de næste 2 år er der blevet afsat 2 millioner til et fokus på øget jobskabelse gennem jobrotation, herunder især via opkvalificering af ledige gennem vikaransættelser i hovedsagelig kommunen. Det kan være netop det tiltaget der sikrer, at en ledig ikke går ned med flaget efter utallige afslag, og kan efterfølgende være med til at bringe denne borger tættere på et efterfølgende job.

Ydermere vil der blive fokuseret på, at bringe henholdsvis modtagere af ledighedsydelse (ledige der er visiteret til fleksjob) tættere på arbejdsmarkedet, samt for at styrke udsatte unges mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

I SF erkender vi, at der fortsat skal hårdt arbejde til, for det er især i en økonomisk dyster tid, en svær men ualmindelig væsentlig opgave, i samarbejde med de ledige selv, at bringe så mange som muligt videre til selvforsørgelse.

(Bragt i Frederiksberg Bladet den 27. november 2012)