Turisme til Frederiksberg kræver nye tiltag

I Lokalavisen den 2. august fremførte jeg SF’s ambition om at Frederiksberg skal blive bedre til at tiltrække turister, til gavn for især erhvervsdrivende og kommunekasse, og altså derved i den sidste ende os alle sammen.

I den forbindelse var det særdeles interessant, at landsdækkende medierne et par dage efter bragte nyheden om, at turisterne atter i år er strømmet til vores store nabokommune København. Her er væksten i antallet af turister nu den højeste siden man i 1985 begyndte at måle en sådan. Det står desværre i skærende modsætning til resten af landet, og hvis man automatisk tror, at det da skulle dryppe på degnen, Frederiksberg, tager man fejl. Det kræver hårdt arbejde og nye tiltag, at få trukket turisterne ud af Københavns indre by, hvor de primært lægger deres sparepenge.

Det var derfor glædeligt, at borgmesteren i Lokalavisen den 9. august gav udtryk for at bakke op om SF’s visioner. Alligevel syntes det mig, at borgmesteren havde valgt at glide uden om de presserende spørgsmål. Vi er meget enige i nødvendigheden af borgerinddragelsen og pladsen til de forskellige syn på hvad der definerer Frederiksbergs styrker, men vi har overhovedet ikke knækket den markedsføringsmæssige kode endnu. Nej, desværre fremstår vi endnu på det punkt, lidt som glade amatører.

Mener borgmesteren i den forbindelse, at vi får tilstrækkeligt ud af samarbejdet med Wonderful Copenhagen? Mener borgmesteren at turister vil strømme til Frederiksberg for at se ”den mondæne del af København” (på engelsk: ”the bourgeoisie part of Copenhagen”, som det kan læses på Visit Copenhagens hjemmeside)?

Syntes borgmesteren, at kommunens brug af de sociale medier er professionel? Facebook-siden er kun på dansk, og jeg kan desuden være behjælpelig og fortælle, at kommunens engelsksprogede turist-underside på Frederiksberg.dk linker til en kun sjældent set YouTube-film, som for øvrigt er diskutabel som kommunens primære videopræsentation. Derudover bør vi også overveje, at vise sproglig imødekommenhed over for kinesere, russere, tyskere samt spansk- og arabisktalende.

Afslutningsvis kan det undre, at borgmesteren giver udtryk for, at der skal ske flere spændende ting på Frederiksberg, når de konservative i april var med til at nedstemme SF’s forslag om, at få en arbejdsgruppe til at kortlægge, hvilke specifikke internationale idræts- og sportsarrangementsprofiler der i særdeleshed kunne understøtte os i forsøget på at markedsføre og gøre kommunen mere tiltrækkende for turister.

I SF agter vi at gå til de kommende budgetforhandlinger med forslag til forbedringer på turismefronten. Alt andet er simpelthen økonomisk uansvarligt. Og vi glæder os til at skabe byrum til events og bevægelse for andet end biler, så vores bidrag til turismen i hovedstaden kendetegnes ved mere end at agere parkeringsplads. Alt andet er miljømæssigt uansvarligt. Men lad os nu se om de konservative deler denne ambition.

(Bragt i Lokalavisen Frederiksberg den 16. august 2012)