Tak for ’Din gode Idé’

Frederiksberg har mange styrker, men den væsentligste af disse er borgerne. Vi bor i en kommune, hvor et utal af mennesker har noget at bidrage med til gavn for andre. Dette kommer hovedsagelig til udtryk gennem det frivillige arbejde, men som politiker er der faktisk en anden kanal hvorigennem dette opleves. Her tænker jeg ikke på de borgerhenvendelser vi løbende modtager i forbindelse med konkrete beslutninger. Nej, jeg tænker på den fortløbende borgerdialogkampagne via kommunens hjemmeside under navnet ’Din gode Idé. I Magistraten evaluerede vi den 30. april for anden gang på kampagnen, og der var heldigvis bredest mulig opbakning til at fortsætte, om end den nu præsenteres med tematisering for derigennem at skabe dynamik og give mulighed for at få mere målrettede input fra borgerne.

Idéerne er mangeartede og spænder over alle områder, dog med By- og Miljøområdet som sikker topscorer. I visse tilfælde bliver man som politiker glad for at erfare, at SF-tanker har klangbund hos andre. Som fx borgeren der foreslår offentlige cykelpumpestationer, hvilket netop var noget som SF sikrede kom med i budgettet. I andre tilfælde kan man konstatere, at økonomisk krisebevidsthed ikke kun er politikere forundt, men også er noget som borgere forholder sig aktivt til.

Ydermere er der også medarbejdere der er fremkommet med relevante problemstillinger og væsentligt nok, konstruktive løsningsforslag. Tak til alle for deltagelsen, som vi i SF håber baner vej for endnu flere borgerforslag. Der er således ikke så langt fra, at en borger får en lys idé, til at den kan blive ført ud i livet på rådhuset, og det er netop styrken ved lokalpolitik. Derudover også tak til medarbejderne der har stået for den ofte glimrende respons. Det har været sagligt og imødekommende. Præcis som det var tanken fra starten af.

(Bragt i Lokalavisen Frederiksberg den 3. maj 2012)