Mens vi venter…

Mens vi venter på at regeringens trængselskommissionen kommer med sit bud på hvordan vi tackler hovedstadens trafikproblem, arbejder vi benhårdt på Frederiksberg med at gøre hvad vi kan. Mandag den 23. april vedtog kommunalbestyrelsen den endelige disponering af en cykelpakke, der har været en absolut mærkesag for SF i budgetforliget for 2012.

Frederiksberg er allerede en god cykelkommune, og mange borgere bruger jernhesten til at komme rundt i byen, på arbejde, i skole eller på indkøb. Vi arbejder hårdt på at få udbygget et komplet cykelstinet, men hvis man skal fastholde og udbygge sin status som foregangskommune for cyklister må vi gå videre end ’blot’ at bygge cykelstier. Denne pakke er første skridt i den retning.

Pakken indeholder blandt andet en vurdering af cykelparkeringsmulighederne, hvor vi vurderer behovet for cykelparkering i kommunen og vurderer om de cykelparkeringsstativer vi har er gode nok. Dertil kommer etablering af cykelstationer, som vi kender dem fra den nye cykelsupersti, med trykpumper og vandposter og endelig udvikling af en cykel-mobil applikation og yderligere støtte til bycykelprojektet.

Vi glæder os over den brede støtte der har været til det her tiltag, og ser frem til at arbejde videre med den næste generation af cykelfremmende initiativer, der for alvor kan bringe Frederiksberg ind i cykelsuperligaen, fremme bæredygtige alternativer til privatbilismen og bidrage til renere luft og bedre plads til borgerne i byen.

(Af: Tue Damsø og Balder Mørk Andersen, SF Frederiksberg. Bragt i Lokalavisen Frederiksberg den 26. april 2012)