Forslag til beslutning om skøjtebane på anlægget på Nandrupsvej

SF foreslår, at kommunen i løbet af den udendørs skøjtesæson i vinteren 2011-2012 gør det muligt at benytte hockeybanen på idrætsanlægget på Nandrupsvej til skøjeteløb og ishockey ved at overrisle den med vand.

Begrundelse:

Skøjteløb trækker i både børn og voksne når vintertiden er over os. Ofte er der dog så mange mennesker på skøjtebanerne, at det er for farligt at spille ishockey. På anlægget på Nandrupsvej har vi dog en unik mulighed for at overrisle hockeybanen med vand, når frosten er passende til dette formål.

For børn, unge og voksne med hang til at forsøge sig udi ishockeyens svære kunst, vil det være en unik mulighed at kunne benytte banen på Nandrupsvej.

Såfremt banen bliver sikker, vil man fx også kunne invitere garvede ishockeyudøvere til at komme og præsentere deres sport.

Forudsætningen for at det vil kunne lade sig gøre er naturligvis, at vejrliget er til det. Men hvis kulden bliver den samme som i løbet af forrige vinter, burde det være absolut muligt. Desuden er det en billig løsning, idet vi et langt stykke af vejen lader Kong Vinter stå for ’driften’. Efter sæsonen bør tiltaget evalueres for at kommunen derigennem kan få et grundlag for evt. at gøre tiltaget tilbagevendende.

(Stillet af SF ved Balder Mørk Andersen den 28. november 2011)