Forslag til beslutning om kommunal frivillighedsenhed

SF foreslår, at kommunen søsætter en enhed for frivilligt arbejde der samler og udbreder kendskabet til projekter båret af frivilliges indsats.

Begrundelse:

Frederiksberg rummer masser af vilje til frivilligt arbejde, og der  foregår da også allerede masser af konkret frivilligt arbejde. Det er glædeligt.

I SF mener vi dog, at kommunen vil kunne medvirke til at øge opmærksomheden om frivilligt arbejde og gøre det nemmere at give en hånd med. Dette kan gøres ved fra centralt hold, at lave en mindre enhed der samler og udbreder opmærksomheden omkring frivillighedsprojekter. Via en underside på kommunens hjemmeside og anden elektronisk udbredelse, kan vi bedre muligheden for at folk der har lyst til at gøre en aktiv indsats ved hvor dette kan lade sig gøre. Til gavn for andre mennesker, kommunen og i sidste ende borgeren selv.

 (Stillet af SF ved Balder Mørk Andersen den 30. januar 2012)