Trængselsafgifter? ja tak!

Hr. Morten Dreyer undrede sig i Lokalavisen over kommunalbestyrelsens beslutning om at indtræde i Kommuneforum og arbejde for intelligente trængselsafgifter. Der grues for konsekvenserne og for om beslutningen mon er uovervejet. Vi skal gerne berolige Hr. Morten Dreyer med, at det er alt andet end uovervejet, og at vi i SF gerne tager det fulde ansvar for beslutningen.

Vi kan dog ikke genkende de skræmmebilleder af afgifterne, der opridses. Tanken med intelligente trængselsafgifter er ikke at brandbeskatte bilister, der kører ind og ud af området, men netop at sikre at vi ikke opstiller bomme og grænsevagter rundt om byen med samme entré døgnet rundt, og i stedet sørger for at prisen er tilpasset, hvornår der er trængsel i byerne og sikret mod en tung social profil. Og pengene skal ikke lappe huller i budgetterne. Det er en forudsætning at pengene bruges på at sikre bedre og billigere kollektiv transport. Selvfølgelig bliver det dyrere at være bilist i hovedstadsområdet, det er ligefrem pointen med forslaget: At anvende et prissignal for at flytte bilister over i den kollektive transport.

Endelig er det ganske tydeligt at kardinalargumentet for trængselsafgifter ikke nævnes med et eneste ord: Trafikkens forurening. Transportsektoren står for en tredjedel af Danmarks drivhusgasudledning og 4.000 dødsfald fra luftforurening hvert år, hvoraf størstedelen er i byerne. Dertil kommer problemer som astmaanfald, bronkitistilfælde, støj, trafikuheld og knap 100.000 timer i kø om dagen – eller knap 14.000 fuldtidsstillinger spildt med foden på bremsen.

Systemet vil stille langt de fleste trafikanter bedre end før. Der vil være billigere kollektiv transport, færre biler på vejene og dermed bedre fremkommelighed og samlet set mindre forurening. Og de bilister, der vælger at blive i bilen, vil møde mindre kø og nemmere adgang til parkeringspladser. Så det er skam velovervejet, at Frederiksberg nu indtræder i kommuneforum, og arbejder for renere luft i byen, forbedret fremkommelighed og en reduktion af drivhusgasudledningen fra transportsektoren, til gavn for miljøet såvel som kommunens borgere.

(Balder Mørk Andersen, Rådmand og Tue Damsø, medlem af By- og miljøudvalget, begge SF, bragt i Lokalavisen Frederiksberg d. 24. juni 2010)