Fastholdelse af kommunens ansatte

Frederiksberg Kommune har netop været igennem en trist proces med afskedigelse af medarbejdere i forvaltningen. En naturlig konsekvens af processen har været en generel utryghed i de respektive afdelinger, samt en efterfølgende usikkerhed om hvorvidt de ikke-afskedigede medarbejdere nu står over for at skulle løfte en større arbejdsbyrde.
En ærgerlig konsekvens af dette kan være, at kommunen mister værdifuld arbejdskraft, idet nogle medarbejdere kan tænkes at søge arbejde andetsteds.

Derfor finder vi det i SF væsentligt, at kommunen gør alt hvad den kan for at forebygge en sådan udvikling. Et tiltag i en sådan proces vil naturligt være, at få udarbejdet en handlingsplan om fastholdelse af medarbejdere. Dette har jeg så stillet beslutningsforslag om i Kommunalbestyrelsen. En sådan plan bør rumme en oplistning af forslag af både økonomisk og ikke-økonomisk karakter, udarbejdet i samarbejde med medarbejderne. I den forbindelse skal der åbnes op for, at medarbejderne anonymt og gennem MED-udvalgene kan bidrage med forslag til, hvad der kunne gøre kommunen til en bedre arbejdsplads. 

I SF ser vi således frem til at få forelagt en lang række konstruktive forslag til viderebehandling af politikerne. Nogen gange behøver det såmænd ikke at være de mest omkostningsbehæftede forslag der lige netop kan være medvirkende til at løfte arbejdsglæden. I SF mener vi således, at det i særdeleshed bør være i krisetid, at vi rykker sammen for at sikre den bedst mulige medarbejderkreds mange år frem i tiden.

(Frederiksberg Bladet d. 22. juni 2010)