Slinger i valsen – om Servicestyrelsens arbejde med prostitution

Servicestyrelsens Fagområde Prostitution skal bl.a. formidle saglig viden om prostitution. Men i foråret sendte de en rapport på gaden, hvor de stik imod egne tidligere udgivelser ikke længere mente, at vold, trusler og voldtægt er skadeligt for danske prostitueredes helbred. Det var en alt andet end sagligt begrundet rapport.

Senest har Fagområde Prostitution søsat et projekt om definition af prostitutionsbegreber. De skal bl.a. bruges i forbindelse med dokumentation, undersøgelse og dataindsamling på prostitutionsområdet.

Det lyder så tilforladeligt. Men kan vise sig at være en ulv i fåreklæder.

Fagområde Prostitution har valgt at inddrage Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO) og Seksualpolitisk Forum både i begrebsarbejdsgruppen og som høringsberettigede. Begge foreninger arbejder mod regeringens prostitutionspolitik og for legalisering af rufferi, fordi de ønsker mere prostitution i Danmark. Samtidig har man bevidst fravalgt både kvindepolitiske og socialfaglige interessenter, der støtter Folketingets samlede opfattelse af prostitution som et socialt problem. Man har heller ikke fundet det vigtigt at inddrage kvinder, der i dag lever med skader efter prostitution, og som er dybt uenige i SIO’s synspunkter.

Begrebsarbejdet er da også blevet derefter: et politiseret forhandlingsresultat og ikke et socialfagligt og vidensbaseret arbejde. Det er stærkt bekymrende.

For prostitutionslobbyens romantisering af prostitution vil fremover kunne læses i officielle myndigheders brug af begreber – med Fagområde Prostitution som bannerførere. Handlede kvinder og alle de begreber, der knytter til den voldsomme kriminalitet, der er i sexindustrien – rufferi, alfonseri etc. – er ikke med i begrebsarbejdet. Og de psykiske aspekter af prostitution, det, Fagområde Prostitution tidligere selv definerede som noget, der kan give alvorlige skader, er slet ikke med i beskrivelsen af, hvad prostitution er.

Det er jo bare ord – farlige ord. For de vil styre fremtidens forskning og myndighedernes dokumentation om prostitution. Konsekvensen af Fagområde Prostitutions hede flirt med prostitutionslobbyen er, at nu hører de mange psykiske skader på de prostituerede, senskaderne, volden, handlen med kvinder til prostitution og al kriminaliteten ikke længere ind under det socialfaglige arbejde på området. De, der har fået ødelagt livet i prostitution, herunder Danmarks mange sexslaver, må sejle deres egen sø. For deres virkelighed er slettet i begrebsapparatet.

Servicestyrelsen må træffe et valg. Vil man være en fagligt troværdig offentlig myndighed? Eller vil man for at holde sig gode venner med prostitutionslobbyen fortsætte med at udgive forskning og rapporter, der er siet for faglig kompetent viden og redelighed?

Vi er ikke i tvivl om, at Fagområde Prostitutions ledelse bør arbejde for at genskabe deres videnskabelige lødighed. I modsat fald kan man lige så godt lukke og slukke. Og bedømt ud fra Fagområde Prostitutions seneste meritter, bliver det ikke et stort savn.

(Skrevet af Hanne Helth og Balder Mørk Andersen, talspersoner for 8. marts-initiativet www.8marts.dk, bragt i Kristeligt Dagblad d. 26. juni 2010)