Prostitutionsdebat i KIWI magazine juni 2009

Jeg vil henlede jeres opmærksomhed på en artikel om prostitution i juni måneds nummer af KIWI magazine s. 47. I artiklen som er skrevet af Fie Lundsgaard er jeg som talsperson for 8. marts-initiativet (Hjemmeside: 8.marts.dk) sat op i debat med Vivi Hollænder fra Seksualpolitisk Forum. Magasinet er gratis og er at finde i alle Netto-forretninger.

Herunder kan du læse de svar som jeg i artiklen er citeret for:

Spm: “Danmark er det sidste land i Norden, som ikke har en lov, der kriminaliserer sexkunden – hvordan kan det være, vi står så alene?”

Svar: “For det første halser vi bagefter på ligestillingsområdet både mht. offentlig debat og politisk handling. For det andet lever de mange myter om prostitution stadig, såsom at det er verdens ældste erhverv, hvor superliderlige kvinder sørger for at tage trykket på mænd, så de ikke begår voldtægter, fordi de ellers ikke kan få sex. For det tredje er de svære og veldokumenterede skadevirkninger, som prostituerede risikerer at blive påført, endnu ikke tilstrækkeligt kendte i samfundet. Men bag alt dette ligger den grundlæggende idé om, at mænds sexdrift er langt stærkere end kvinders, og at prostitution derfor er en biologisk nødvendighed. Det taler i den grad ned til de 86 pct. danske mænd, der aldrig har købt sex.”

Spm: “Hvis man forbyder sexkøb, vil det så ikke blive endnu mere kriminelt og fordækt – og dermed mere farligt for kvinderne, der prostituerer sig?”

Svar: “Hvordan kan det overhovedet blive værre? Prostitutionsmiljøet er allerede fyldt med kriminelle bagmænd, vold og udnyttelse. I Danmark foregår megen prostitution skjult for offentligheden. Og prostitution kan aldrig blive mere gemt af vejen, end at sexkøberne kan finde den. Og når de kan, kan politi og socialarbejdere også. De svenske erfaringer viser således, at forbuddet mod sexkøb har gjort det nemmere for politiet at overvåge prostitutionen, fordi kontakten mellem sexkøberne og de prostituerede i øget grad foregår via nettet.”

Spm: “Skal vi have ændret erhvervet prostitution, så prostituerede får samme rettigheder som alle andre arbejdende mennesker – eller vil det blot gøre det mere attraktivt?”

Svar: “At legalisere og gøre prostitution til et erhverv vil være dobbeltmoralsk og samfundsmæssigt uansvarligt Hvis staten anerkender, at prostitution er et socialt problem, er det absurd samtidig at gøre det legalt at være alfons og ruffer. En legalisering signalerer, at det er i orden at udnytte andre menneskers sociale problemer ved at købe sex af dem. I Holland og Tyskland, som har legaliseret prostitution og alfonseri og derved bl.a. forbrudt sig mod FN’s Kvindekonvention, har man oplevet en forøgelse af det kriminelle marked, idet menneskehandelen er steget og kommet helt ud af kontrol. Begge lande har derfor erkendt, at legaliseringen ikke har virket efter hensigten. Desuden betyder en legalisering, at mennesker i prostitution bliver fastholdt frem for hjulpet ud af prostitution.”

Spm: “Kan vi forestille os et samfund, hvor ingen kvinder lader sig betale for sex? Og hvad skal der til på den sociale front, for at begrænse skaderne ved prostitution?”

Svar: “Et købeforbud vil ikke med et fingerknips få prostitution til at forsvinde. Men samfundet bør gøre alt, hvad der står i dets magt, for at mindske problemet. Den bedste måde at begrænse skaderne ved prostitution på er, ved at forebygge, at de overhovedet opstår. Derfor er et forbud mod køb af sex kombineret med øget fokus og investering i sociale og økonomiske hjælpetiltag en nødvendighed. Vi skal sikre bedre mulighed for gældssanering, psykologisk behandling, juridisk, social og uddannelsesmæssig vejledning til de prostituerede, der ønsker at stoppe. Al erfaring viser, at hvis man ikke gør det, vender mange prostituerede tilbage til prostitutionen, fordi de ikke ser andre udveje for forsørgelse.”