Et nationalt krigs-kompromis

Det må være et politisk mål for alle demokratisksindede politikere, at der indgås et nationalt kompromis om betingelserne for dansk krigsaggression. Vi foreslår, at et sådant nationalt kompromis bl.a. skal stille en række ultimative betingelser der skal være opfyldt for en krigsaggression fra dansk side. 
 
I valgkampens første fase har den danske deltagelse i Irak krigen og følgerne for Danmarks fremtidige forsvars- og sikkerhedspolitik endnu ikke været inddraget i debatten. Det er uacceptabelt; for helt grundlæggende handler spørgsmålet om noget helt fundamentalt for alle borgere: Krig eller fred. Liv eller død.

Danmarks katastrofale beslutning om krigsdeltagelse uden FN mandat i marts 2003 skete alene med Venstres, Konservatives og Dansk Folkepartis stemmer. Det snævrest mulige flertal, og mod den samlede oppositions stemmer.

SF har fra første færd taget afstand fra dansk deltagelse i invasionen som medlem af “koalitionen af villige” eller som andre ville kalde den: “Koalitionen af de følgagtige”, og SF har gang på gang krævet en tilbundsgående undersøgelse af sagen. Det vil vi blive ved med indtil vi finder et flertal herfor.

Hvad formål skal det tjene, vil nogle måske spørge?

Det første mål er at få afdækket hændelsesforløbet, så vi kan få fastslået, om der har været svigt i beslutningsprocessen, og hvor der er behov for ændringer i den interne danske beslutningsproces.

Det andet mål er, at få gennemført nødvendige ændringer, så vi i fremtiden undgår gentagelser af begivenhederne i 2003, der efterfølgende har vist sig at være en tragedie uden sidestykke.

Overordnet ønsker SF en tværpolitisk samling om en række grundlæggende værdier og principper, der skal opfyldes for, at Danmark kan deltage i militære aktioner. Vi peger bl.a. på, at beslutningen altid skal være legitimt forankret i internationale aftalesæt, eks. FN, EU, eller NATO. At der er en bred opbakning i Folketinget til indsatsen. Minimum 2/3 af tinget skal stemme for beslutninger om dansk krigsdeltagelse i internationale missioner.
En ny situation eller tvist kan opstå med lynets hast, hvor Danmark meget hurtigt skal tage stilling til en mulig krigsdeltagelse. Derfor bør der snarest muligt i den kommende valgperiode indgås et nationalt kompromis mellem alle ansvarlige partier. Vælgerne bør presse på for at det sker. 

(Ikke bragt læserbrev, indsendt med Rachid El Mousti, tak til Bent Rasmussen)