Billeder fra valgkampen

PaneldebatI fredags deltog jeg i en paneldebat ude på Københavns Tekniske Skole i Kastrup.  Her lider eleverne især under manglende elevpraktikpladser. Det er næsten som om at erhversliv og samfund ikke vil give de unge en reel chance.

SF’s bud:

  • Det er vigtigt, at så mange som muligt får en uddannelse, herunder en erhvervsuddannelse.
  • Arbejdsgiverne skal bidrage yderligere til AER (Arbejdsgivernes Elevrefusion), så de arbejdsgivere, der tager praktikelever får øget tilskud – dvs. kombinationen af gulerod og pisk.
  • På områder, hvor der er mangel på praktikpladser, skal der være skolepraktik som erstatning. I pausen af paneldebatten
  • Er der områder – få områder – hvor man ikke mener, der er beskæftigelsesmuligheder overhovedet, skal uddannelserne ajourføres, og/eller skal der være adgangsregulering ved indgangen til uddannelserne, så de unge ikke under falske forudsætninger påbegynder grundforløbet. Når grundforløbet er påbegyndt skal der være en uddannelsesgaranti, hvis de faglige krav er opfyldt.
  • Erhvervsskolerne skal tilføres flere økonomiske midler, bl.a. for at modvirke regeringens nedskæringer.

PS. Tak til Christian Holm Donatzky (RV) for billederne taget på hans mobil