Ligestillingen halter på Frederiksberg – indfør bedre kommunal barselsordning

Ligestillingen halter på Frederiksberg – indfør bedre kommunal barselsordning

Moderen har pligter. Faderen har rettigheder. Det er hvad man kan læse af Frederiksberg kommunes regler på barselsområdet. Kommunen er på dette område håbløs konservativ, og ville næppe kunne profilere sig som en attraktiv arbejdsplads for den moderne familie. Som er familien, hvor mor og far skiftes til at købe ind, lave mad, gøre rent, osv. – kort sagt – deles om leg og pligter. Det er en smule komisk, at mange virksomheder indenfor fx finanssektoren har indført langt bedre regler.

Mange private virksomheder kan – i modsætning til Frederiksberg kommune – tilbyde de ansatte vordende fædre 14 uger med fuld løn. Og virksomhederne gør det jo ikke alene for at pleje deres image og sociale omdømme. Mange CSR-virksomheder har, i modsætning til mange kommuner, forstået, at Corporate Social branding – det at brande med specifikke værdier, handler om at fastholde de gode og de attraktive medarbejdere.

I SF mener vi, at Frederiksberg kommune – i tråd med Københavns kommune – burde indføre 14 uger med fuld løn til de ansatte fædre. Ligesom man burde sidestille mor og far, så en kvinde ikke skal varsle barslen til sin arbejdsgiver 3 måneder før, mens manden kan vente med at varsle sit ønske om at holde barsel, til blot 4 uger før.

Det ville tilmed bestemt se godt ud, hvis borgmester Mads Lebech praktiserede ligestilling overfor sine ansatte. Dette kunne fx ske ved at Lebech – også i Kommunernes Landsforening – støttede Overborgmester Ritt Bjerregaards opfordring til at ændre reglerne vedrørende varsling af barsel, så mor og far – også på dette område – er reelt ligestillede.

Mere ligestilling på barselsområdet er til gavn for børnene, fædrene, kvindernes karrieremuligheder og pension, samt samfundsøkonomien. Vi har simpelthen ikke råd til at vente.

(Af: Anne-Mette Wehmüller, medlem af kommunalbestyrelsen & Balder Mørk Andersen, folketingskandidat og formand for ligestillingsudvalget. Begge SF. Bragt i Lokalavisen Frederiksberg torsdag d. 1. november 2007)