(PM) Om politidrabssagen: Vigtigt at statsadvokaten har anket

Af Balder Mørk Andersen, folketingskandidat for SF i København, og formand for SF’s retsudvalg.

For at tilliden til det danske retsvæsen skal være intakt hos danskerne, er det særdeles vigtigt, at alle drabssager med svære uklarheder afprøves ved de højere instanser.

– Grænsen for politifolks lovlige nødværge er til åben debat i denne tid. Det er helt naturligt, at folk stiller sig kritisk an over for et dansk politi, der både skyder og dræber mere end i lande, vi normalt sammenligner os med, siger Balder Mørk Andersen, folketingskandidat for SF, og formand for SF’s retsudvalg.

– Når den seneste sag nu skal afgøres i Landsretten, sikrer det ikke blot, at der lægges yderligere kræfter i at finde frem til en retfærdig juridisk afgørelse. Det gør nemlig også, at både retsvæsen, politi og borgere vil have øget mulighed for at komme videre i gensidig tillid, mener Balder Mørk Andersen.

(Pressemeddelelse udsendt onsdag d. 31. oktober 2007)