(PM) Mænd har ikke monopol på vold i hjemmet

I en ny kampagne sætter Ligestillingsministeren fokus på mænds vold mod kvinder.

I SF’s ligestillingsudvalg er vi enige i, at det er overordentligt vigtigt at få rettet opmærksomheden mod dette meget sørgelige aspekt i forholdet mellem de to køn.

Vold af enhver art er uacceptabel, og skal mødes med den klareste afstandtagen fra både kvinder og mænd, siger folketingskandidat og formand for SF’s ligestillingsudvalg, Balder Mørk Andersen.

Netop derfor er det vigtigt, at det klare fokus på mænds, meget skadelige tydelige vold mod kvinder, ikke skygger for den tilsyneladende mere harmløse vold som har kvinder som udøvere, og som bl.a. involverer trusler, slag og skub, siger folketingskandidat og formand for SF’s ligestillingsudvalg, Balder Mørk Andersen.

Det kunne være meget interessant, hvis forskning fik kastet meget mere lys over familievold i alle dets afskygninger i Danmark, herunder også den tabuiserede af slagsen, siger folketingskandidat og formand for SF’s ligestillingsudvalg, Balder Mørk Andersen.

Hvis vi for alvor skal forebygge, at små børn ikke præges med vold, og da vil udvikle en tendens til som voksne at udøve vold, da bør vi i allerhøjeste grad få rettet fokus mod al vold i familien. Både den mellem voksne, og så den tilsyneladende uskadelige revselse af børn som på trods af at forbudet besluttedes for 10 år siden, vel alligevel stadig finder sted, med begge køn som udøver, siger folketingskandidat og formand for SF’s ligestillingsudvalg, Balder Mørk Andersen.

For yderligere kommentarer kontakt folketingskandidat i København og formand for SF’s ligestillingsudvalg, Balder Mørk Andersen på 26140465.

(Pressemeddelelse fra 15. august 2007)

0 tanker om “(PM) Mænd har ikke monopol på vold i hjemmet”

 1. En meget alm. og troværdig trussel fra kvinder er “….og jeg tager børnene med mig”

  Det er mit indtryk at sandheden ofte omgås meget lemfældigt af kvinder i bestræbelserne på at få børnene, fordi det er ret let at “stemple” manden negativt(falsk anmeldelse) i forhold til kvinden. Ofte vil en fuldstændig ubegrundet mistanke være nok til at give kvinderne en fordel i sådanne sager.

  En slags psykisk vold som jeg synes er ligeså slemt som fysisk vold…..skulle jeg vælge ville jeg faktisk foretrække en på “hovedet”.
  Ingen af delene er selvfølgelig acceptabelt, men blot et eksempel på “psykisk” vold hvor samfundet synes at give kvinder en fordel.

  Falske anmeldelser i almindelighed er vel også en trussel fortrinsvis brugt af kvinder mod mænd.
  Tror trusslerne er langt mere udbredte end de faktiske anmeldelser man hører om i pressen.
  Her ville det dog nok være svært at køre en kampagne.

 2. Spørgsmålet er om staten i det hele taget kan tage sig af den opgave?

  Det mener jeg ikke den kan, eller for den sagsskyld skal, man kan lige så godt opsætte private hjælpe organisationer frem for statsinterferens.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *