En velovervejet beslutning af Rigsadvokaten i 7-Eleven sagen

I fredags udsendtes der fra Rigsadvokatens kontor følgende pressemeddelelse: Skudsag flyttes til anden statsadvokatur

Det var en afgørelse jeg med interesse havde ventet på, i en politidrabssag som tidligere havde fremkaldt kommentarer.

Inhabilitet?
Det kan synes som om, at Rigsadvokat Henning Fode, ved at tage sagen ud af Karsten Hjorths hænder, har anset ham for at være inhabil. Dette er dog lidt mere speget, og selv mener Rigsadvokaten ikke, at dette er årsagen til afgørelsen. For som der skrives, anser han ikke Hjorth for at være inhabil, og mener at han havde kunne føre sagen på fuldt betryggende vis.

Årsagen til flytningen er da istedet, at der i dagspressen er blevet rejst tvivl om habiliteten. Og dette går ikke, da “Det er afgørende, at der ikke efterfølgende kan rejses spørgsmål om udfaldet af sagen ved domstolene”.

Som juraprofessor Steen Rønsholdt i lørdags udtalte til Politiken, er beslutningen taget udfra et såkaldt ’tillidshensyn’, som går på at man ikke bare skal være habil – offentligheden skal også tro på, at man er det. Det juridiske begreb der her er tale om, hedder på engelsk – appearance of impartiality.

Steen Rønsholdt mener, at dette aspekt af habilitets-problematikken er tilstrækkeligt til, at man kan sige at Rigsadvokat Fode har erklæret Statsadvokat Hjorth for inhabil. Denne vurdering deles ikke af Fode selv, som altså mener at mangel på appearance of impartiality, ikke i sig selv er nok til at betyde inhabilitet.

Nyt politiklagesystem
Afgørelsen kan synes at være et sundhedstegn for politiklagesystemet, men man må ikke af den grund blive forblændet, og tro at retssikkerheden derved er i bedste stand. Rigsadvokaten gør tydeligvis sit bedste for at beskytte det nuværende system.
Sagen har dog på ærgerligste, men mest forbilledlige vis, afsløret systemets huller, og der er derfor al mulig grund til at få speedet den proces op der skal føre til en revision af systemet.

Jeg har som formand for SF’s retsudvalg tidligere kommenteret sagen i følgende pressemeddelelser:
Brug for et andet politiklagesystem
Drabssagen fra 7-Eleven udstiller politiklagesystemet