(PM) Drabssagen fra 7-Eleven udstiller politiklagesystemet

SF har i forbindelse med politidrabet på en 43-årig sindsforvirret person i en 7-Eleven på Frederiksberg d. 19. juni 2006, tidligere påpeget politiklagesystemets mangler. Den øjeblikkelige situation, hvor rigsadvokat Henning Fode, efter at have truffet en anden afgørelse end statsadvokat Karsten Hjorth har sendt sagen tilbage til selv samme Karsten Hjorth, som nu skal køre anklagesagen, åbner op for især ét principielt spørgsmål:

Vil en statsadvokat på bedste vis kunne tage sig af en sag som denne først har afvist?

“Det er uholdbart for en retsstat, at have den slags spørgsmål om interessesammenfald blafrende i vinden”, siger formand for SF’s retsudvalg Balder Mørk Andersen.

Drabssagen på Frederiksberg, har i al sin ulykkelighed formået at tydeliggøre, hvor bydende nødvendigt det er med en grundig reformering af politiklagesystemet, siger Balder Mørk Andersen.

Dette udvalgsarbejde er sat i gang, men alt taget i betragtning kunne det se ud som om, at Justitsministeren blev nødt til at få sat tempoet i vejret.

“For at en folkelig forståelse af retssystemet kan sikres, kræver det klare linier og tydelig retssikkerhed for alle”, udtaler formand for SF’s retsudvalg Balder Mørk Andersen.

Info:
SF foreslår at vi kigger til Storbritannien og Norge, hvor man har etableret en slags auditørordning, hvor en instans skal behandle de alvorlige sager og rejse disse sager for retten.

Politiauditøren skal være helt uafhængig af det daglige politiarbejde. Der skal være tilknyttet ældre dygtige efterforskere, som ved, hvordan man behandler vidneudsagn og andet bevismateriale – og de skal ikke lave andet.

Politiauditøren skal være helt uafhængig af det daglige politiarbejde. Der skal være tilknyttet ældre dygtige efterforskere, som ved, hvordan man behandler vidneudsagn og andet bevismateriale – og de skal ikke lave andet.

(Pressemeddelelse)

0 tanker om “(PM) Drabssagen fra 7-Eleven udstiller politiklagesystemet”

  1. Det kan på sin vis så kun glæde mig at både denne sag og de mange skud mod en flugtbil bliver behandlet i retten. Ikke fordi jeg på forhånd anser betjentene for skyldige i drab men fordi det er en uvildig instans, sagen bliver behandlet af folk med juridisk expertise og fordi der kan ikke rejses tvivl om skyldsspørgsmål herefter. Det virker jo også lidt sært at civile der griber til våben, det være sig legale eller illegale, i selvforsvar skal igennem retsmaskineriet mens betjente kan skyde og dræbe uden der sættes spørgsmåltegn ved om det var begrundet.

  2. Mht anklageren virker det dog noget mistænkeligt. Vi skal nok ikke regne med at han vil appelere en frifindelsesdom 🙁

  3. Hej Søren
    Ang. anklageren – det spørgsmål du rejser er netop en af bevæggrundene for at vi i SF ønsker en ny ordning. På den måde undgår vi disse tvivlstilstande.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *