Nyt hospitalscenter i Herlev – kvinde/barn – men hvad med faderen?

En baby med ret til begge forældreSelvom det snart er godt en måned siden at Region Hovedstaden sendte sit udkast til hospitalsplan på gaden, er der tilsyneladende stadig plads til at enkelte detaljer kan poppe op efterhånden som medierne tager dem op. I dag Berlingskes historie om et nyt mor-barn hospital i Herlev, som nok snarere bør kaldes et kvinde-barn hospital/center, idet ikke alt drejer sig om kvinder der har født.

Ifølge planen for Herlev Hospital skal man fremover tage sig af kvinde-barn specialerne: Gynækologi og obstetrik
samt pædiatri og herunder neonatalafsnit.

De to første områder forklarer udemærket hvorfor det nye center kunne kaldes et kvinde-barn hospital, men de to sidstnævnte områder, er jo på ingen måde reserveret til mødre. Således kan en far spille en vigtig rolle på en neonatalafdeling, både for barn, mor, faderen selv og den familiemæssige ro som det kan give med både far og mor på afdelingen, til gavn for hele behandlingsperioden.

Derudover står det ikke skrevet nogen steder, at syge børn partout skal være indlagt med deres mor. Personligt har jeg da været indlagt på Hvidovres børneafdeling med vores datter, da hun havde en knogleinfektion. Ikke at jeg havde tænkt meget over det, men det ville da alligevel have været underligt, hvis vi skulle have befundet os på et mor-barn hospital. Derfor syntes jeg at man skal skrinlægge det samlede kvinde-barn navn til det evt. nye hospitalscenter, og finde et mere tidssvarende der anerkender begge forældres rolle i et barns liv. Som enkeltafdelinger er der ikke noget til hinder for, at gynækologi og obstetrik kaldes for kvinde-barn center.

I den forbindelse mener jeg at det er overordentligt vigtigt, at fædre får den samme mulighed for at blive hos mor og barn på barselsafsnittene på alle regionernes hospitaler, hvilket i og for sig taler for omlægning og nybygning. Dog har jeg endnu ikke hørt overbevisende argumenter for at nedlægge de små og for mange tryggere fødeafdelinger på Gentofte, Glostrup og især Frederiksberg, hvor vi havde en god oplevelse med vores første barn.
I den sidste ende vil jeg dog ikke indtage firkantede holdninger til dette, men i vid grad lade det være en dialog med vores regionspolitikere der afgør SF’s stillingtagen.