Karen Jespersen, Venstre og ligestillingen

Karen Jespersens indmeldelse i Venstre, siger mere om dette parti end om Karen Jespersen. Det viser nemlig at fremmedfjendskheden er etableret i Venstre, for hun er sort som natten er lang.

Til TV2-Nyhederne udtalte hun sig overraskende meget om kvindekamp. Dette må betyde at hun ikke har fulgt med i Eva Kjer Hansens varetagelse af ligestillings-området. Det er nok også derfor, at hun snarligt indsættes som socialminister – et område hun har mere erfaring med. Men trist hvis Jespersen vil reducere ligestilling til at være en kamp imod muslimer.

Og så kan Fogh stå og fortælle, at hun passer ind i Venstre fordi man her gør meget for de socialt udsatte. Hykleriet kender ingen grænser for Fogh.