En klassisk JP-vinkling

Når man læser om muslimer i JP – ja, for det er jo tydeligvis deres religiøse baggrund der er grundlaget for al interesse, og de 680 interviewede i Rambøll-undersøgelsen bliver naturligvis i JP-optik til en homogen islam-repræsentant – da bør man altid være vagtsom.
 I artiklen fra d. 20 af Orla Borg og Henrik Vinther Olesen oplyses det, at 7 % af de adspurgte mener, at Koranen skal være fundamentet for al dansk lovgivning, 20 % mener at en blanding mellem Koranen og Grundloven er at foretrække, mens 59 % udelukkende mener, at Grundloven skal være fundamentet. De sidste 14 % må antages at være – ved ikke.
 Overskriften bliver da ”Muslimer: Koranen med i lovgivning” og underoverskriften fortæller at ”Næsten hver tredje muslim i Danmark, ønsker at Koranen skal indgå som fundament for dansk lovgivning”. Det er mildest talt vildledende, at mindretallet får lov at bære overskriften, og er det ikke mere ærligt at kalde 27 % for – ca. hver fjerde – end for næsten hver tredje?
Ydermere har jeg her valgt ikke at stille spørgsmålstegn ved metoden, endskønt man kan tvivle på, om alle de adspurgte har forstået begreberne ’lovgivning’ og ’fundament’, som JP og Rambøll forudsætter det. I givet fald fortæller mindretallets svar måske også historien om, at nogle af de adspurgte mennesker ikke er oplyste om Grundloven og de generelle samfunds-strukturer. Da vil man, hvis man altså ønsker en sådan udlægning, have sværere ved at bruge tallene som et tegn på at islamistiske horder vil omskrive dansk lovgivning.
(Læserbrev til JP, desværre afvist – surprise (-;)