Et andet Danmark, nu! – Temadebat om integrationspolitik

Tid & sted
30.maj, kl. 19.00, Byggeriets Hus, Godthåbsvej 33, Frederiksberg

Tema oplæg

  • Najib Hadder – pædagog & projektindehaver af Muhabet,
         et værested for psykisk syge med indvandrerbaggrund
  • Lene Poulsen – kommunikationsmedarbejder, frivillig i Muhabet
  • Meliha Saglanmak – lærer og sundhedsformidler
  • Ôzlem Cekic – sygeplejerske, medlem af Dansk Sygeplejeråd og mangfoldighedsnetværket
  • Hasse Wael og Christoffer Sjøgård – socialpædagoger på Nørrebro
  • Christian Kyhl, tidl. underviser af nydanskere indenfor socialpædagogik

Kort politisk indlæg

  • Anne-Mette Wehmüller – politisk ordfører, SF-Frederiksberg

Ordstyrer: Balder Mørk Andersen

Temadebatten er arrangeret af SF-Frederiksberg

Kontakt: Lisbeth Mogensen – 28550881/ limo01@get2net.dk

Mødet er åbent for alle. Kom og deltag i en spændende debat.
Øl og vand sælges på stedet. Se annoncen og print den evt. ud og hæng den op.Annonce til integrationsmøde