Tåbeligt nej til fixerum

Vesterbros borgere er længe nok blevet taget som gidsler i regeringens dybt problematiske anti-legaliserings grundede, og straf-ideologiske kamp imod sundhedsrum, (også kaldet fixerum) til narkomaner. I denne kamp må pragmatiske tiltag sejre, men der er nok for få borgerlige MF’ere der lever med børn på Vesterbro.Sprøjte med kanyle
Resultater fra Holland fortæller samstemmende (EU´s Monitoreringscenter (EMCDDA) European report on drug consumption rooms, har sammenfattet de erfaringer der er indhentet siden de første fixerum blev etableret i 1986) om fixerummenes store betydning for, at få narkomaner tilbudt hjælp, afgiftning og rehabilitering (i hele verden findes der over 70 byer med fixerum) . Sundhedstilstanden stiger ligeså, hvilket naturligvis giver ekstra kræfter til en narkoman der skal finde viljen til at bryde ud af misbrug. Et fixerum vil vise et samfund der tager narkomaner seriøst, og giver dem den hjælp til selvhjælp der skal til for at komme videre. Samtidig er det umådelig vigtigt, at andre borgere ikke behøver at frygte for deres børns færden i nærområdet.

Sikker kanylebehandling er nødvendig, og til gavn for alleVesterbro-borgere lancerer nu et lovligt sundhedsrum, hvor der kun må fikses metadon og piller, men det er en afart af civil ulydighed som jeg bakker markant op om – godt gået. Og få nu den borgerlige narrehat af inde på Christiansborg, og før en politik der er til gavn for alle!