Kvindernes Internationale Kampdag – desværre stadig nødvendig

Det sammenvævede kvinde/mandetegnÅrtiers halvkvædet fokus på ligestilling, betyder at der for både mænd og kvinder er mange hurdler endnu. Ligeløn har vi reelt ikke – kvinderne tager mest barsel pga. forældede normer, mændenes løn og skadelige barselsregler. Tre måneders øremærket barsel til mænd er en isbryder der skal søsættes. Prostitution er en hæmsko for ligestilling og jeg deltager da også som repræsentant for SF på 8.marts-møde i Århus i dag.
Se programmet her: prostitution.dk
SF udsendte i går denne pressemeddelelse 
Se desuden mit 27.punkters ligestillingsprogram for Frederiksberg.
Frederiksberg som et ligestillingsfyrtårn
Gense desuden min i dagens anledning så relevante valgplakat:
Balder Mørk Andersens valgplakat-KV 2005
Kvindekampstegn fra Dannerhusets facade