SF alligevel med i forliget om Metrocityringen

SF’s hovedbetyrelse underkendte i dag sin folketingsgruppe, som for godt to uger siden besluttede at stå udenfor forliget. Sammen med 17 andre stemte jeg for, at SF alligevel tilsluttede sig forliget (16 stemte imod og 2 blankt). En snæver beslutning på et vigtigt område.

Tilbage står nu at der er udryddet enhver tvivl om, hvorvidt SF er glade for Metroen og de massive investeringer i den kollektive trafik. At være med i forliget vil dog ikke betyde, at vi ikke vil kritisere de ting vi fortsat er uenige i, såsom de manglende helhedsløsninger og den konstante venten på en bompenge/roadpricing-ordning.

Update:  Pressemeddelelse sendt ud onsdag
   SF tilslutter sig aftalen om metrocityring
   SF har været en skarp kritiker af metroens første faser på grund af
   linjeføringen, lukketheden og uigennemskuelighed i
   selskabskonstruktionen for Ørestadsselskabet, låneramme som
   finansieringsform, samt en dårlig styring og økonomi.

   Af: Ole Sohn og Poul Henrik Hedeboe

   SF’s kritik har medvirket til, at aftalen om metrocityringen rummer
   forbedringer. Særligt i forhold til en større åbenhed, en langt
   klarere selskabskonstruktion, en aftalt finansieringsfordeling af de
   drift- og budgetoverskridelser som givetvis kommer, og endelig en
   trafikal helhedsplan for Storkøbenhavn.

   Der har været delte opfattelser i SF om, hvorvidt cityringen bør være
   en nedgravet metro eller en delvis nedgravet letbane. På baggrund af
   at der nu er bred politisk tilslutning til, at cityringen skal være en
   nedgravet metro, vil SF tilrettelægge sin fremtidige trafikpolitik
   derudfra.

   På den baggrund tilslutter SF sig forliget om Metrocityringen for
   derigennem at øve indflydelse på det videre arbejde med
   metrobyggeriet, økonomi, selskabskonstruktion og den kommende
   helhedsplan for hovedstadens trafik.

   I forbindelse med arbejdet med helhedsplanen vil SF lægge vægt på, at
   den kollektive trafik får et markant løft, og at biltrafikken i de
   tætbeboede områder i København begrænses.

   SF vil arbejde for, at der etableres en letbane i ring 3, at
   jernbaneforbindelsen mellem Ringsted og København udbygges med et
   ekstra spor, at der etableres baneforbindelse subsidiært højklasset
   busforbindelse som fødelinjer mellem cityringen og hhv. Nordhavn,
   Sydhavn, Brønshøj/Gladsaxe. Og for at begrænse biltrafikken vil SF
   arbejde for at der indføres kørselsafgifter og bygges parkér og
   rejsanlæg i Københavns udkant. Samtidig vil SF fortsat modarbejde
   trafiktiltag, der fremmer biltrafikken, herunder havnetunnel.