Ligestilling skal forbedres – på Frb.

Farvestrålende plakater med teksten “Kvinder du’r alligevel ikke til karriere” var, hvad der mødte morgenfriske Frederiksberg-borgere torsdag d. 25. Stoppede du op, og glædede dig over den politiske plakatkunsts genfødsel. Blev du som kvinde vred, da netop du jo er afdelingsleder. Eller trak du som mand på smilebåndet, og tænkte “Hvor har de ret”?
I SF håber vi grundlæggende, at de som det første bare udløste en reaktion. Denne skal så åbne op for lydhørhed for, at vi i højt besungne ligestillings-Danmark, har meget langt endnu – også på Frederiksberg.

Kommunen har just udfyldt Ligestillingsministerens udsendte spørgeskema for 2005. Resultatet er nedslående. I kommunen er ligestilling kun en del af personalepolitikken, med decentrale ledere og altså ikke noget overordnet mål for ledelsen. Dette viser sig bl.a. ved, at man ingen handlingsplaner har for konkrete indsatser indenfor ligestilling. Man har ingen projekter hvor kønsperspektivet tænkes ind i arbejdet, og kun få kommunale beslutninger bliver undersøgt for kønsmæssig uhensigtsmæssighed. Da dette er en del af Ligestillingslovens § 4, må man konstatere, at Frederiksberg ikke lever op til loven. Af største nødvendighed er det, at der bliver politisk repræsentation i ligebehandlingsudvalget. SF stod gerne for at besætte en sådan post, og sørge for, at Frederiksberg fremover tager ligestillingen alvorligt. På www.baldersf.dk kan der ses en længere række ligestillingsforslag.

Skønt SF´s kampagne retter fokus på kvinder og arbejdsmarkedet, skal mændene ikke fortvivle. Bag de fem plakaters budskaber om: ligeløn, barsel, mobning, sexchikane og kosmetiske krav, er at både kvinder og mænd skal sikres et reelt frit valg. Samfunds-ligestillingen skal ses som en syntetisk helhed, hvor bedre vilkår for det ene køn, fører nye perspektiver med sig for det andet. Selv på Frederiksberg kræver det lighed, at vi alle kan få frihed, og øget råderum til at være mand og kvinde som vi har lyst til. Og har du som kvinde lyst til karriere! Eller som mand til at prioritere børnene! Gør det da, for det duer kvinder og mænd selvfølgelig også til!

(Lokalavisen Frederiksberg 8. september 2005)