Tag-arkiv: Frederiksberg Konservative

Rigide økonomiske rammer

Budgetforhandlingerne er på trapperne. I SF har vi gennem hele valgperioden taget medansvar for at rette op på kommunens økonomistyring og foretaget nødvendige og til tider hårde effektiviseringer. Det har bl.a. medført at kommunens kassebeholdning nu er massiv.
I budget 2014 kommer kommunen uanset det endelige resultat til at bruge alle de midler der er muligt op til  service- og anlægsrammen. Sagen er bare den, at vi har en økonomisk mulighed for at bidrage til væksten og skabe arbejdspladser ved – som det primære – at sætte yderligere skub i vores anlægsprojekter. Læs videre Rigide økonomiske rammer