Spørgsmål fra rådmand Balder Mørk Andersen om fribyforfatter-ordningen

1.”Kan borgmesteren sige noget om, hvorledes der er etableret netværk og kontakter til fribyforfatterordningen, herunder om der er ting i forløbet som kan gøres bedre ?
2.Kan borgmesteren sige noget om, hvad der fra Frederiksberg Kommunes side og ICORN’s side gøres for afklaring efter 2-årsperioden ?

Begrundelse:
I SF finder vi det nødvendigt at rette fokus på de potentielle udfordringer som fribyforfattere efter udløbet af 2-årsperioden kan stå over for. Der kan for eksempel være risiko for at en status som fribyforfatter kan gøre det sværere at vende hjem, ligesom skriverier lavet under opholdet kan have en negativ effekt på en fribyforfatters sikkerhed. Således har en fribyforfatter følt sig nødsaget til at henvende sig til Sandholmlejren for at få afklaring på sin situation vedr. asyl.”

(Stillet den 28. november 2011)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Folketingskandidat i Storkreds København og Rådmand på Frederiksberg