Landspolitiske holdninger

De områder jeg herunder har beskrevet min holdning til, dækker naturligvis langt fra alt. Denne side vil derfor med tiden få tilføjelser. Min blog rummer under kategorier da holdninger til mange flere områder. Skulle du stadigvæk have behov for en afklaring på et specifikt område, er du meget velkommen til at sende mig en mail: balder@baldersf.dk

Jeg har desuden lavet denne holdningsoversigt: Holdninger 

Forældremyndighed og samvær
I SF har jeg stået bag udarbejdelsen af partiets politik på dette svære område. Læs mere her: Et barn har ret til begge forældre

Prostitution
Sammen med Lotte Thiim Bertelsen der tidligere sad i Københavns BR, skrev jeg det prostitutionsprogram som SF nu har som officiel politik. At HB ændrede nogle få detaljer i forhold til det første udkast, spiller ingen større rolle. Læs programmet her: SFs prostitutionsprogram

Derudover skrev jeg materialet til SF’s hjemmeside om prostitution. På denne ligger der gemt en hel del viden, der kan være med til at kvalificere den enkeltes holdninger til prostitution. Først når det oplyste grundlag er i orden, kan de politiske prioriteringer vurderes. Se siden her: SF.dk om prostitution

Få et overblik over prostitution her: Om prostitution
Lær om lovgivningen her: Lovgivning

Misbrugspolitik
Jeg kan på ingen måde dele Sundhedsminister Lars Løkkes modstand mod fixerum, og han er hovedårsagen til, at det ikke er indført i Danmark. På Vesterbro er det en nødvendighed, og i andre store byer, samt på Frederiksberg kunne man også bruge en sådan mulighed. Direkte ked af det, bliver jeg når jeg hører folk udtale, at man ikke må hjælpe ‘kriminelle’ narkomaner, og at det ikke motiverer dem til at stoppe. De foretrækker altså et København fyldt med kanyler, som børn kan smage på. I grunden er det et ubehageligt menneskesyn der ligger under overfladen. Hvor modstanderne ser kriminelle, ser jeg stakler der har brug for hjælp. Narkomaner er for fleres vedkommende kriminelle, men de er først og fremmest mennesker i nød, der skal have hjælp. Påstår man at fixerum ikke hjælper taler man desuden mod bedre vidende.

EU’s Monitoreringscenter (EMCDDA) European report on drug consumption rooms) har sammenfattet de erfaringer der er indhentet siden de første fixerum blev etableret i 1986. EMCDDA konkluderer at man med fixerum kan opnå kontakt til stofmisbrugere som behandlingssystemet ikke har kontakt med. Her kan man også begrænse de skader og sygdomme, der følger af et stressende liv som stofmisbruger under uhygiejniske forhold, bl.a. HIV. Tilstedeværelsen af fixerum reducerer dødeligheden, og vil begrænse de gener som den åbne gadescene med salg og indtagelse af stoffer medfører for omgivelserne, ifølge EMCDDA.

Derfor – fixerum nu – til gavn for os alle, samt statslig tilladt kombinationsbehandling mellem heroin og metadon.
Den danske hashpolitik har spillet fallit. De bløde rusmidler skal legaliseres og sælges fra enten apoteker eller statsligt styrede sundhedsrum, hvor der er mulighed for samtidig at give vejledning og advare mod utilsigtede virkninger og misbrug.

Folkekirken
Et meget mærkværdig konstruktion med en kirkeminister om hvem man kun forventer administration. For folkekirkens egen skyld og for de borgere der ikke ønsker at betale til en statskirke, ønsker jeg at stat og kirke adskilles. Politisk set er det også det klart sundeste.

Grundloven
En revision af Grundloven er nødvendig og bør komme inden længe.

Monarkiet
Som konstruktion er det grundlæggende en størrelse der ikke hører hjemme i et moderne oplyst og demokratisk samfund. At få det nedlagt står dog ikke øverst på min politiske “things to do”-liste. Dog mener jeg at apanagen burde afskaffes eller skæres kraftigt og kongehuset altså overgå til et mere selvstændigt ‘erhvervsmæssigt selvstyre’. Cost-benefit ananlyser af hvad samfundet får tilbage via eksport mm. via kongehusets navn, er ikke entydige. Hvis der er nogen der med overbevisning kan fortælle at kongehuset er et gode for den fattige mand på bænken lover jeg at tage dette med i min analyse. Integrationsmæssigt er monarkiet dog gået forrest med sin kampagne: “Kærlighed på tværs af grænser” – og skilsmisser har vist, at de er som folk er flest (blåt blod har de sgu nok heller ikke!). Men mon ikke at det sjovt betyder øget popularitet hos folket?

Seksuel ligestilling
Er stærk tilhænger af at homoseksuelle skal have ret til adoption samt kunstig insemination på det offentliges regning. En skatteyder skal ikke forfordeles pga. sin seksuelle orientering.
Donorregistre skal opdeles i en for anonyme og en for kendte donorer. Forældrene kan derpå foretage valget.
Kernefamiliebegrebet som bestående af mand og kvinde er udvandet, idet skilsmisse rammer bredt.
Et barn skal opleve kærlighed og tryghed. Det kan både homoseksuelle som heteroseksuelle par sørge for.
Generelt skal ingen mobbes eller diskrimineres pga. seksuel orientering.

Skat
Jeg kan ikke være uenig i at det skal kunne betale sig at arbejde – men regeringens retorik bruges ofte til at dele folk op i de dovne og de flittige. En forkert opdeling idet langt de fleste elsker de udfordringer og personlige glæder der er i et arbejde. Langt de fleste kontanthjælpsmodtagere er for syge til at arbejde, og det er altså ikke dovenskab der holder dem udenfor. Desuden mangler vi arbejdspladser og regeringen vil jo ikke sætte gang i det offentlige forbrug for at få hjulene i gang. Desuden tog VK-regeringen fejl da de troede, at samfundets hjul ville nyde godt af flere penge mellem hænderne. Men de gik altså snarere til luksusvarer fra udlandet. Befolkningen har talt – den ønsker velfærd fremfor skattelettelser.

Skattelettelser skal der dog til – men de skal gå til de laveste indkomster.
Pengene til dette skal komme fra de store selskaber, de allerrigeste og i samarbejde med EU bør der hentes flere penge fra multinationale selskaber.

Integration
Pisk får ikke et menneske til at være ‘dansk’! Accepter dog at det multikulturelle er et gode for DK! Tror vi på dem der kommer – tror de på os, og vil naturligvis indrette sig efter de normer vi lever efter, uden at de skal være som os. Integration kommer gennem uddannelse, arbejde, respekt og gensidig kulturforståelse.
Se her SF’s integrationsprogram for København

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Folketingskandidat i Storkreds København og Rådmand på Frederiksberg