SF: Vi løb igen ind i en blokpolitisk mur

Pressemeddelelse vedr. budget 2016 på Frederiksberg

SF: Vi løb igen ind i en blokpolitisk mur

SF var klar til konstruktive drøftelser med højrefløjen, og vi havde fire hovedpunkter med:

Vi ville have gratis psykologhjælp til unge fordi det er klogest og billigst at forebygge.

Vi ønskede et løft af antallet af pædagoger i daginstitutionerne fordi flere varme hænder giver videbegærlige og eventyrlystne børn.

Vi kæmpede igen for at få hævet rådighedsbeløbet for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister til samme niveau som i København, fordi det er rimeligt.

Og SF ville derudover have afsat midler til at støtte lærere og pædagoger i at gennemføre folkeskolereformen.

Men højrefløjen prioriterede endnu engang skattesænkninger, i form af en for den enkelte parcelhusejer symbolpolitisk sænkning af grundskylden.
I SF mener man at det er en problemstilling som regeringen i stedet burde tage sig af. For på Frederiksberg betales regningen af de mange til meget ringe gavn for de få.

”Blokpolitikken og rykket mod højre på Frederiksberg Rådhus er nu helt grundfæstet. Flertallet har muret sig inde og mener ikke længere at have brug for hjælp fra SF til at skabe en bedre kommune. I den sidste ende er det borgerne og medarbejderne der taber på dette”, siger SF’s rådmand Balder Mørk Andersen

Udover dette havde SF som vanligt flere forslag med på socialområdet, klima-, miljø- og trafikområdet på kulturfeltet, samt for medarbejderne og den demokratiske borgerinddragelse.

Kommunalbestyrelsesmedlem Pernille Frahm fra SF undrer sig over, at borgmesteren vil slå et endnu større hul i kommunekassen på 40 millioner for at sikre en husejer en skattesænkning på 430 kroner om måneden. Det vil næppe være det, der afgør, om folk kan blive i deres villa, og til sammenligning vil en lejer på Finsensvej få til 2 liter letmælk om måneden.

SF havde følgende forslag med til budgetforhandlingerne, foruden et NEJ TAK til adskillige besparelsesforslag

• Gratis psykologhjælp til unge
• Bedre normeringer i daginstitutionerne
• Rådighedsbeløb for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister på niveau med Kbh.
• Skolereform – mere forberedelsestid og bedre kvalitet
• Åben kolonibygningerne for socialt udsatte
• Socialrådgiver på væresteder
• Midler til forbedret 10. klasse og Ungdommens Uddannelsesvejledning
• Borgerrådgiver
• Borgerbudget
• Flere hænder i jobcenteret
• Flere hænder i socialafdelingen
• En ekstra bibliotekar til folkebibliotekerne
• Skolemad – socioøkonomisk virksomhed
• Mere medarbejderfysioterapi og stressfokus
• Ligestillingskonsulent
• Kompetencegivende uddannelsesløft til kontanthjælpsmodtagere
• En betalt pædagogisk dag i alle daginstitutioner
• Strategi for rekruttering og fastholdelse af mandlige pædagoger i daginstitutionerne
• Sprogpulje til borgere af anden etnisk herkomst
• Mere uddannelse og kompetenceudvikling til frivillige idrætsledere
• Et trafikhierarki for den kommunale planlægning, hvor hensynet til cyklister, fodgængere og den kollektive trafik altid går forud for de motordrevne transportformer
• Bymiljøpunkt
• Yderligere løft af institutionslegepladser
• Børnemuseum
• En cykel og gangbro over Metroen mellem Eversvej og Emil Chr. Hansens Vej
• Idékonkurrence om fremtidens Frederiksberg Allé – færre biler mere folkeliv
• Kommunalt udlån af ladcykler
• Midlertidig beachvolleybane
• Fast basketballbane
• Skak i byrummet