SF: Socialøkonomisk virksomhed kan lave skolemad

I Undervisningsudvalget på rådhuset har vi i løbet af året drøftet muligheden for at sikre en sund frokost til alle skoleelever på Frederiksberg. Det er en sag som også tidligere har haft politisk bevågenhed, især hos SF. Vi sikrede bl.a. for to valgperioder siden kommunal støtte til en ordning som Diakonissestiftelsen efter udbud endte med at drifte. I den sidste ende var der dog ikke tilstrækkelig tilslutning, og prisen på 35 kr. var for høj til at få nok familier med. Vi har da også traditionelt drømt om gratis økologisk skolemad til alle fremstillet i produktionskøkkener på hver enkelt skole. Men økonomisk er det en dyr omgang i både anlægs- og driftsmidler. Derfor havde vi et forslag med til budgetforhandlingerne om at der afsættes midler til at understøtte en socialøkonomisk virksomhed, som så vil kunne stå for at producere maden og levere den til skolerne. Men som bekendt var højrefløjen ikke indstillede på at have os med ved beslutningsbordet.

Vi har dog ingenlunde opgivet, og vi tænker at en socialøkonomisk virksomhed vil kunne nyde godt af et samarbejde med jobcentret, og vil kunne rumme mulighed for at løfte borgere på kanten af arbejdsmarkedet videre, gennem et forløb i trygge og sociale arbejdsrammer. Endvidere vil en sådan produktionsenhed passe fint til fx fleksjobbere der ikke er i stand til at arbejde i mere end et begrænset ugentligt timetal.

For at få en ordning i stand vil der skulle være sikret overholdelse af kvalitetskrav, herunder økologi, et velfungerende bestillings- og leveringssystem, faciliteter på skolerne til håndtering og distribution af måltider, samt økonomisk sikkerhed idet efterspørgslen jo er behæftet med usikkerhed.

For at sikre en bæredygtig ordning, er det dog som det primære væsentligt, at kvaliteten er i top og at måltidspriserne er så lave, at tilstrækkeligt mange ser sig i stand til at benytte ordningen. I SF ønsker vi nemlig mindst af alt at ende med en ordning, hvor deltagelse i ordningen kun er de bedst bemidlede forundt, således at madpakken fungerer som en social markør.

(Bragt i Frederiksberg Bladet den 22. september 2014)