SF-glæde over fysioterapi til medarbejderne

I budgettet for 2013 besluttedes det at afsætte 800.000 kr. årligt til fysioterapi for kommunens medarbejdere. Det var SF der stillede forslaget og efterfølgende ved forhandlingerne sikrede opbakning fra de andre budgetpartier.

I januar 2013 besluttede Magistraten, at Sundhedscentret skulle administrere ordningen gennem to fuldtidsstillinger fordelt på 4 fysioterapeuter. Efterfølgende trådte tilbuddet i kraft fra den 1. april 2013 og det første år er nu blevet evalueret. Resultatet er positivt. I alt er der gennemført 724 behandlinger, og der er høj brugertilfredshed med tilbuddet og behandlingen. Cirka halvdelen af medarbejderne har svaret på et kort spørgeskema om selve tilbuddet, og om den effekt medarbejderen har haft af behandlingen. Heraf er 98 % tilfredse med tilbuddet og 88 % har oplevet en effekt af behandlingen.

I SF glæder rådmand Balder Mørk Andersen sig: ”Evalueringen understøtter nødvendigheden af tiltaget, idet der tydeligvis er mange medarbejdere der har haft behov for fysioterapeuternes behandling og hjælp til egne øvelser. Effektiviseringskravene vil desværre vokse i de kommende år, og mange medarbejdere vil uvægerligt kommer til at ‘løbe’ både mere effektivt og hurtigere, med potentielle helbredsproblemer til følge.”

Rådmanden bemærker derfor, at det positive resultat ikke betyder, at kommunens fysioterapeutiske medarbejdertilbud nu er som det skal være. Derfor vil SF fastholde sit fokus på at gøre Frederiksberg til en endnu sundere og omsorgsfuld arbejdsplads. For som rådmanden bemærker: ”Gavner det medarbejderne, gavner det i den sidste ende også borgerne, og så vinder vi alle på det.”

(Bragt i Frederiksberg Bladet den 26. august 2014)