Uden saglighed

Kære vælgere. Jeg anerkender at et flertal af jer ved valget mente, at de konservative og resten af højrefløjen fortsat skulle regere på rådhuset.

For SF tydeliggør det ihvertfald en ting: Der er behov for, at I i endnu højere grad oplyses om hvad der foregår på rådhuset.

De konservative støttet af Radikale, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har endnu engang lavet et udvalgssystem der snarere synes styret af hvordan kagen kan fordeles, end ud fra hvad der gavner kommunen og borgerne. Der oprettes fx et diminutivt udvalg, Bolig- og Ejendomsudvalget, som det er svært at se klogskaben i, men det rummer da en formandspost.

I Forsyningsselskaberne har jeg tidligere oplevet tre konservative formænd der på skift læste op af papirer med samme ordlyd. Det kunne vi for alvor have gjort op med ved at lave en samlet bestyrelse indeholdende ikke-politiske medlemmer med fagkendskab til området. I SF fandt vi at dette kunne være til stor gavn for kommunen og borgerne. Men det ønskede højrefløjen ikke.

Da jeg forholdt borgmesteren dette, var svaret i det mindste ikke sortsnak, men blot: “Det kan SF måske have ret i, men nu bliver det sådan her.” Et svar der indkapslede den generelle debatform som vi er blevet mødt med i byrådssalen.

Kære regerende højrefløj: Kan man i den kommende valgperiode håbe på, at I vil tage den demokratiske politiske debat seriøst i byrådssalen? Vil I gå bort fra at se det som et succeskriterium for jeres deltagelse i et kommunalbestyrelsesmøde, at det varede så kort tid som muligt, og at oppositionen fik så få svar på deres anbringender som muligt?

Jeg er klar over, at I har et mantra om at ‘debatten tages ved udvalgsbehandlingen’, men sådan som det politiske virke er indrettet på rådhuset, rummer disse møder ikke tid nok til at vi alle kan blive klogere og få svar nok på vores spørgsmål.

De politiske vilkår er således bygget op omkring et styre, hvor kun højrefløjen er tæt på forvaltningen. Blokpolitikken gør desværre blind for dette.

I den sidste ende bliver vi alle og ikke mindst borgerne taberne, når demokratiet fastholdes i en spændetrøje, og beslutninger tages uden sagligt fundament.

(Bragt i Frederiksberg Bladet den 28. januar 2014)