SF: Café Kram kan genopstå på Sundhedscentret

I SF har man med stor ærgrelse noteret sig at Diakonissestiftelsen ikke længere brænder for at huse Café Kram i Glassalen. I partiets øjne har caféen været et helt centralt tilbud på Frederiksberg til mennesker der har haft et behov for omsorg og nærvær, som de ikke har kunnet få dækket andetsteds.

Derfor foreslår SF nu, at Frederiksberg Kommune tager ansvaret på sig, og gør sit ypperste for at tilbyde brugerne andre sociale tilbud i kommunen. Konkret ønsker man i SF at få klarlagt perspektiverne i at lade Café Kram genopstå på Sundhedscentret på  Stockflethsvej.

Om initiativet fortæller SF’s rådmand Balder Mørk Andersen: ”For brugere, frivillige og ansatte i Café Kram, vil det kunne være en spændende løsning at genopstå i tilknytning til Sundhedscentret. På den måde taber vi ikke alt det livsbekræftende sociale arbejde på gulvet som de ca. 30 frivillige og de to ansatte har ydet. For Sundhedscentret vil synergieffekten være væsentlig. Her står man fx over for at skulle føre store projekter om ældre og ensomhed ud i livet. I den forbindelse vil caféen kunne være et betydningsfuldt udgangspunkt.”

Navnet ’Kram’ henviser både til den fysiske kontakt som et kram rummer, men er samtidig forkortelsen for de såkaldte kramfaktorer, kost, røg, alkohol og motion. I SF mener man således, at den foreslåede vision rummer en naturlighed der ikke er til at komme uden om. Endvidere er det allerede på tegnebrættet at nogen af de patientforeninger der tidligere havde deres gang hos Café Kram nu skal have plads på Sundhedscentret.

”På Sundhedscentret er der formentlig behov for en tilbygning eller en omorganisering for at der kan skaffes plads til alle Café Krams initiativer, brugere og frivillige. Det er således den samlede helhed der skal vurderes, ligesom det vil være naturligt at inddrage overvejelser om fremtidig brug af bygninger på det nuværende Frederiksberg Hospitals grund. Uanset hvad der er praktisk muligt, er det i hvert fald noget der bør kortlægges”, forklarer Balder Mørk Andersen.

(Bragt i Lokalavisen Frederiksberg den 12. december 2013)