SF frygter besparelser på uddannelsesvejledningen

Kommunerne er som altid underlagt folketingets finanspolitiske luner. Når Finansloven forhandles på plads til efteråret vil den muligvis indeholde en besparelse på Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Kommunernes Landsforening vurderer i hvert fald for nuværende, at området i et eller andet omfang vil blive genstand for omprioriteringer og besparelser.

Det er dybt problematisk ikke bare for Frederiksberg, men for samtlige kommuner.

Opgaven for UU er at vejlede unge 12-24 årige om valg af uddannelse og erhverv, samt følge op på om de unge følger deres uddannelsesplan. Især for unge, der er i risiko for ikke at påbegynde en uddannelse er det vigtigt at hjælpe med til at sikre overgangen til en ungdomsuddannelse. Derudover ligger der en opgave i at etablere særlige forløb, der medvirker til at gøre unge uddannelsesparate via faglig kvalificering, vejledning, og praktik mm.

Hvis den statslige finansiering helt udebliver i 2014, vurderer forvaltningen på Frederiksberg Rådhus, at der vil mangle ca. 1,4 mio. kr. i UU´s budget i 2014. Det er en reduktion af budgettet, der svarer til næsten 20 procent af UU´s økonomi. Det kan ifølge forvaltningen ikke undgå at betyde serviceforringelser i ft vejledningsindsatsen, og opbakningen til de unge under uddannelsen. Og når embedsmændene er klare i spyttet om dette, er det noget vi lytter til i SF. Vi mener naturligvis ikke, at man skal undlade at udvikle kvaliteten af UU, men det sker med sikkerhed ikke hvis der skal spares med 20 %.

Jeg vil rette henvendelse til SF’s folketingsgruppe for at fortælle dem, at et sådant tiltag vil kunne virke direkte kontraproduktivt ift. Undervisningsministeriets målsætning om at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse i 2015.

(Bragt i Frederiksberg Bladet den 20. august 2013)