Vision: Kunst og begrønning på S-togsbroerne

Vi der færdes i hovedstadsområdet ser på dem dagligt: Broerne til S-togene som går over adskillige hovedtrafikveje i hovedstaden. Oftest fremstår de med store støttemure på hver side af vejen. Murene tilhører Banedanmark, og de givne kommuner kan altså ikke selv disponere over dem. Disse broer med jern, beton og metal er alt for sørgelige at passere i bybilledet. Tænk om vi i stedet kunne få mulighed for at se på kunstinstallationer, vægmalerier og begrønninger. Her tænker jeg i sin essens på omskiftelige elementer i samklang med trafiksikkerheden, der kunne give folk et langt glædeligere synsindtryk end tilfældet er i dag.

På Frederiksberg Rådhus har SF fremsat og fået vedtaget et forslag om, at kommunen tager initiativ til en dialog med Banedanmark om at iværksætte et forsøgsprojekt på fx to af de mest egnede af broerne i kommunen. Her er det mit håb, at fondsfinansiering kunne blive en del af økonomien. Vi tror på, at det kan blive til et foregangsprojekt i Hovedstaden.

(Bragt i Frederiksberg Bladet den 25. juni 2013)