Frit internet på rådhuset

I al stilhed er der sket en mærkbar forbedring af den trådløse internet-muligheds for borgere med ærinde på Frederiksberg Rådhus. Efter at SF i Magistraten har presset på for at få en åben WI-FI-forbindelse uden besværlig registrering , er det nu muligt for borgerne at komme nemt på internettet når de besøger rådhuset.

I SF er rådmand Balder Mørk Andersen tilfreds med forbedringen: ”Frederiksberg har ambitioner om at være førende inden for kommunal  IT og digitalisering. Det må vi ærligt erkende ikke helt har være tilfældet endnu, hvorfor SF konstant har søgt at fastholde sigtet på dette felt. I den forbindelse er det et lille skridt frem med den åbne WI-FI, men det vil føles som en stor serviceforbedring for folk der besøger rådhuset.”

Beslutningen blev truffet i forbindelse med at man i Magistraten tog det endelige skridt mod et totalt digitaliseret og altså papirløst politisk udvalgsarbejde.

(Bragt i Frederiksberg Bladet den 4. juni 2013)