Lockoutpengene gik til skolen

I SF er vi meget tilfredse med den model for fordeling af de sparede lærelønsmidler, som Magistraten efter indstilling fra Undervisningsudvalget har besluttet sig for. Foreløbigt ’tilbageføres’ der 12 millioner, men det tal vil formentlig stige, når den endelige beregning af  de sparede midler foreligger.

For os i SF har det fra starten af været en selvfølgelighed, at samtlige midler skulle tilbageføres til skolerne.

Vi glæder os for det første over, at eleverne sikres den undervisning, de er gået glip af under den fire uger lange lockout. Det sker ved, at der tildeles en ekstra time på alle klassetrin i 2014. Den enkelte skole prioriterer hvilke fag, der tildeles en ekstra lektion.

For det andet, og det var helt centralt for SF, gives den enkelte skole mulighed for selvstændigt at råde over lidt over halvdelen af det indtil videre samlede beløb. Netop denne selvforvaltning er for SF et vigtigt princip, som nu udmøntes i praksis.

På den måde kommer de enkelte skoler til at prioritere midlerne i forhold til elevernes læring og trivsel. Hermed bliver MED-udvalg og skolebestyrelser inddraget i skolernes konkrete prioriteringer – en nærdemokratisk styrkelse.

En rotationsordning hvor fx lærere på efteruddannelse i et længere forløb, kan afløses af uddannede ledige, kan indtænkes i disse prioriteringer.

(Balder Mørk Andersen, rådmand og Carsten Nørballe, Undervisningsudvalget, begge SF.
Bragt i Lokalavisen Frederiksberg den 8. maj 2013 – samt i Frederiksberg Bladet den 21. maj 2013)