Revisionen med skarp kritik af kommunen

I nogen dele af samfundet betragtes bedømmelsen ’acceptabel’ som et nogenlunde niveau. Men i revisionsbranchen må det betegnes som en mellemstor næse, hvis en kommune ud fra mulighederne ’ikke tilfredsstillende, acceptabelt, tilfredsstillende og meget tilfredsstillende, tildeles en sådan bemærkning.

Desværre var det bl.a. hvad politikerne i Magistraten blev præsenteret for da de den 27. august havde regnskabet for 2011 og revisionsberetningen fra KPMG på dagsordenen. Specifikt var det på IT-området, hvor revisionen udtrykte kritik af en række væsentlige forhold.

Om behandlingen fortæller SF’s rådmand Balder Mørk Andersen: ”Mine allerværste anelser om den hidtidige styring af IT-området blev desværre bekræftet af revisionens rapport. Det er mildest talt ikke en kommune som Frederiksberg værdig, at der ikke har været styr på den generelle IT-sikkerhed, herunder at man bl.a. har manglet risikovurdering, sårbarhedsanalyse, beredskabsplan og backup samt at man ikke har haft den fornødne sikkerhed omkring adgangen til IT-udstyr.”

Udover bemærkningerne på IT-området, som tilsyneladende har haft udfordringer i en periode hvor der sideløbende med driften forberedtes en konkurrenceudsættelse af området, var revisionen også kritisk over for ledelsestilsynet med balancekonti samt med hensyn til kommunens opkrævning af tilgodehavender. I begge tilfælde problemer som i værste fald kan medføre tab for kommunen.

Men som Balder Mørk Andersen konstaterer det: ”I det mindste har vi i SF noteret os, at de enkelte direktørområder nu har lovet et solidt fokus på problematikkerne, og det fæster vi således vore lid til, for der er ingen der kan være tilfredse med en sådan revisionsrapport. ”

(Artikel bragt i Frederiksberg Bladet den 4. september 2012. Link: Frederiksberg Bladet)