Digitalisering – for alle

Frederiksberg Ældreråd havde den 21. maj inviteret til temamøde om Digitalisering og Borgerbetjening. Anledningen til mødet var først og fremmest bekymringen ved overgangen til et ’papirløst’ Frederiksberg i 2015.

Vi lyttede med fra SF’s side, især fordi det også er en bekymring, som SF gjorde opmærksom på i november 2011 ved at stille følgende spørgsmål til borgmesteren: ”Hvordan vil borgmesteren sikre, at ældre og andre frederiksbergborgere, der måtte have vanskeligheder med IT-kommunikation, ikke hægtes af i forbindelse med overgangen til et papirløst Frederiksberg”.  I samme forbindelse opfordrede vi i SF til en koordineret indsats af IT-undervisningen på Frederiksberg.

Bjarne Hastrup, direktør i Ældresagen, skrev fornylig i Kristeligt Dagblad: ”Ældresagen går aktivt ind i opgaven med at opmuntre, motivere og uddanne vore medlemmer. IT er det område, hvor vores frivillige aktivister virkelig er vokset de seneste år. Men vi synes, at det hele bliver unødvendigt besværligt, når der ikke er en klar plan, der viser, at der er tænkt på inddragelse og overgang.”

For de 336 personer, der deltog ved mødet, hvoraf størstedelen var ældre borgere, var der en reel bekymring for digitaliseringen og dermed en fordring om klare politiske udmeldinger.

I SF er vi opmærksomme på, at der er mange borgere, der vil opleve, at de bliver hægtet af i den omfattende digitalisering af samfundet og den situation skal vi som lokalpolitikere tage på os. Tal fra Finansministeriet viser at de 65-74-årige i snit er meget godt med, idet 73 % har adgang til internet, men forskellen er massiv i forhold til de 75-89-årige, hvor kun 36 % har adgang til internet. Frederiksberg har en ambitiøs digitaliseringsstrategi, især hvad angår den kommende borgerbetjening. Derimod kniber det mere med en aktiv handleplan for de mange frederiksbergborgere, der ikke har adgang til internettet hjemmefra. Hvordan bliver disse borgere motiverede til at komme med, uden at det opleves som ”tvangsdigitalisering” og ”overformynderi”. Dette kræver en positiv og konstruktiv forandringskommunikation og efter vores mening en styret, koordinerende kommunal indsats og samarbejde med de mange råd, der allerede i dag gør et fremragende arbejde.

I SF ønsker vi at samfundet rykker sig i takt med den teknologiske udvikling, og vi skubber gerne kærligt til borgerne i denne proces, men vi ønsker ikke at hægte nogen af. SF’s svar på en tilstedeværende borgers bekymrede spørgsmål, om hvorvidt man i 2015 også vil kunne møde levende mennesker i Borgerservice, er da et klart ’Ja, helt sikkert’.

(Af: Carsten Nørballe, medlem af Kommunalbestyrelsen og Balder Mørk Andersen, rådmand og medlem af Sundheds-og Omsorgsudvalget, begge SF. Bragt i Frederiksberg Bladet den 5. juni 2012)