SF stemte nej til udvidelsen af Frederiksberg Centret

I SF har vi gennem hele processen været konstruktive og forsøgt at få det bedste ud af det. Ingen kunne jo være i tvivl om, at det ville blive gennemført med eller uden vores stemmer. Men i den sidste ende var vi ikke i stand til at støtte det foreliggende projekt, idet det rummer langt flere problematikker end positive gevinster for Frederiksberg.

Det er korrekt, at Frederiksberg Centret og omgivelserne trænger til et ansigtsløft, men det kunne og burde havde været gjort uden nødvendigvis at udbygge i så voldsom en skala. Har bymidten virkelig godt af en sådan udbygning og fortætning? SF mener nej.

De trafikale konsekvenser i området vil være en stigning i biltrafikken til og fra kundeparkeringspladserne, fra 2.600 biler til 3.700 biler i døgnet., og især en øget biltrafik på Solbjerg Plads på 30 % vil være et alvorligt problem, ligesom konsekvenserne for Nyelandsvej synes at være undervurderede. Både gående og cyklister vil være i farezonen.

Desuden kan man frygte for, at det foreliggende projekt vil medføre et cykelparkeringskaos.

På energidelen er vi i SF slet ikke trygge ved det niveau der ligges op til, og vi risikerer, at det bliver omkostninger og ikke de grønne visioner der bliver styrende.

I SF mener vi også, at vi som kommune har et ansvar for ikke at søsætte projekter der kan føre til butiksdød for mindre forretninger. Det er en del af Frederiksbergs sjæl vi piller ved her.

Og alt i alt vil udvidelsen overhovedet ikke medføre de beskæftigelsesmæssige gevinster som vi først fik stillet i udsigt.

Så alt i alt havde vi i SF ingen anden mulighed end at sige fra ved at stemme nej til Lokalplanen.

I SF vil vi dog fortsat søge at præge processen med især energi, miljø- og trafikmæssige input. For hver en detalje der ender med at blive forbedret er for SF at se positivt.

(Bragt i Lokalavisen Frederiksberg den 29. marts 2012)