Færre bilkøer og renere luft

Det siges, at det perfekte er det godes værste fjende. Dette er meget ofte tilfældet på miljøområdet, og vi har i den seneste tid oplevet det hos adskillige lokale politikere. De er gået til angreb på regeringens forslag om et trængselsafgiftssystem for hovedstaden. Det påstås, at forslaget bør skrottes til fordel for løftet om ’roadpricing’.

 Det er ikke første gang den manøvre er anvendt. Blandt de mest kendte eksempler i miljøkredse er måden hvorpå bestræbelserne på at fremme forureningsfrie elbiler i Californien i 1990 blev bremset pga. løftet om brintbiler. De kom ikke. Det mest kendte eksempel i Danmark er nok Bjørn Lomborgs bestræbelser på at stoppe enhver klimaindsats og bruge en promille af midlerne på forskning – som vi håber finder en billigere løsning. Eksemplerne er forskellige, men resultatet er det samme: En seriøs indsats for at løse et forureningsproblem med virkemidler vi kender og ved virker, bliver opgivet til fordel for løfter der sjældent bliver til mere og andet end luftkasteller.

Fælles for disse bestræbelser er også at de bagatelliserer de problemer der drøftes, og fjerner fokus fra det centrale. Så lad os starte der: Transporten har et enormt forureningsproblem, der må og skal begrænses. Transporten står for en tredjedel af energiforbruget i Danmark og en ligeså stor andel af drivhusgasudledningen. For begge gælder det at de er steget med over 30 % siden 1990, hvilket gør transportsektoren til den eneste energisektor, hvor vi ikke har formået at reducere CO2-udledningen. Transporten formår endda at opsluge de reduktioner vi opnår indenfor de øvrige sektorer.

For storbyer som hovedstadsområdet er dette dog langtfra det eneste problem. Transporten er den absolut primære bidragyder til vores problemer med luftforurening, støj og til den mangel på fremkommelighed, der rammer både biler og busser.

Det går ofte tabt i debatten, at betalingsringen ikke er et mål i sig selv, men et middel til at løse  nogle af disse problemer. Systemet vil ikke være perfekt, der vil være gnidninger og vi er utvivlsomt ikke færdige med at drøfte hvordan det skal udformes i praksis. Men vi løser ikke transportens problemer ved at bygge flere veje, broer eller tunneler, og ej heller ved at vente 3-5 år på måske at få et nationalt roadpricing-system.

Desværre oplever vi nu en politisk kamp om at tage mindst muligt ansvar for at gennemføre den af regeringen fremlagte løsning på trængselsproblemerne. Det giver minder om hvad man jævnligt oplever med vindmøllerne. Alle vil gerne løse forureningsproblemerne – så længe vi ikke løser dem lige her. Tilbage står blot at sige: Lad os nu tage et ansvar for at opbygge fremtidens bæredygtige samfund, i stedet for at sidde og vente i en bilosende kø til det er for sent.

(Af: Balder Mørk Andersen, rådmand og Tue Damsø, medlem af By- og Miljøudvalget for SF.
Bragt i Frederiksberg Bladet den 3. januar 2012)