Spørgsmål til borgmesteren ang. brugen af lægekonsulenter

Kan borgmesteren oplyse, om jobcentret i Frederiksberg Kommunes brug af lægekonsulenter lever op til de af Beskæftigelsesministeren udstukne retningslinjer på området?
 
Begrundelse:
I SF finder vi det centralt, at borgere som er tilknyttet jobcentret kan regne med, at den praksis der benyttes er i overensstemmelse med de af Beskæftigelsesministeren udstukne retningslinjer.