Færre trafikkøer, billigere billetpriser og renere luft

Situationen er alvorlig. På Frederiksberg og i København hoster vi os gennem trafikken på cykel. Bilosen bevirker, at børn vokser op i en sky af skadelige partikler. Gør vi ikke noget, bliver det kun værre. Svaret er en betalingsring i hovedstaden, eller med andre ord, en forureningsafgift, der har til formål at ændre vores transportadfærd til en der er mindre skadelig for miljø og helbred.

Indtægterne vil blive brugt til at sikre bedre og billigere kollektiv trafik i hovedstadsområdet. Konkret bliver månedskort 40 pct. billigere og klippekort 25 pct. billigere. Det er helt modsat de prisstigninger på kollektiv trafik som vi har oplevet under den borgerlige regering. Priserne for at køre i kollektiv transport er nemlig gennem de sidste 10 år steget en tredjedel mere end prisen for at køre i bil.

En betalingsring vil stille de fleste trafikanter bedre end før. Det vil reducere trængslen på vejene og skabe bedre fremkommelighed for både biler, busser og cyklister. Årligt koster bilkøerne samfundet mindst 7 mia. kr.
Desuden vil det mindske forureningen, den konstante støj og risikoen for trafikuheld.

De positive resultater fra andre storbyer som Oslo og Stockholm taler deres eget sprog, og ikke mindst London, hvor de konservative som i 2008 vandt borgmesterposten fra Labour, helhjertet støtter betalingsringen. Og hvis nogen skulle være i tvivl: Passage af ringen kan registreres elektronisk fx ved et brobizz-system – der er ingen ventetid, man kører bare igennem.
Med en betalingsring bliver vi alle sammen vindere i den sidste ende.

(Bragt forkortet i Lokalavisen Frederiksberg den 1. september 2011)